Organiseringogveiledning.jpg

Studiet er det eneste i sitt slag i Norden, og ønsker velkommen studenter fra alle de nordiske landene

Studiet er tverrfaglig og retter seg mot fagpersoner innen sosial-, helse-, oppvekst- og kultursektor, i både offentlig, privat og frivillig sektor.

Studiet gir kompetanse i å legge til rette for hjelp for at mennesker med funksjonshemming, eldre, eller barn og unge med behov for ekstra støtte, skal få en meningsfull fritid. Stikkord er støttekontakter, fritid med bistand, treningskontakter, aktivitetsbasert avlastere eller frivillige.

Det er krav om tre års relevant høgskoleutdanning. Søkere med annen utdanning kan vurderes ved opptak. Realkompetanse kan etter individuell vurdering erstatte formell kompetanse.

Studiet er et 30 studiepoengs deltidstudium over ett år, organisert med tre studiesamlinger. Studiet er delvis nettbasert. Studiet har 4 emner: Velferdspoltikk og frivillig sektor, tiltakskjede, sosial deltakelse og sosial deltakelse i praksis.

Helsedirektoratet finansierer utdanningen. Det er ingen studieavgift utover semesteravgiften, men du må selv dekke utgifter til reise, opphold og studiemateriell.

Søknadsfrist er 15. november 2014.

Studiestart Bergen 19. januar 2015, Oslo 26. januar 2015.

Her søker du: www.hib.no/studier/evu