Vi ønsker å intervjue barn og unge med funksjonsnedsettelser/kronisk sykdom om erfaringer fra pandemien med helsetjenester, skole og fritidsaktiviteter. I utgangspunktet tenker vi å gjøre intervjuene digitalt på Teams eller Zoom, men dersom du bor i nærheten av Oslo kan vi gjøre det på andre måter. Det kan være i lokaler hos oss på NOVA eller hjemme hos deg dersom det ikke er altfor lang reisevei for oss forskerne. Du velger hvor du ønsker å ha intervjuet. Hver deltaker vil motta 300 kr for å delta. 

Les om prosjektet her: https://www.oslomet.no/forskning/forskningsprosjekter/langtidskonsekvenser-korona-oppvekst-likestilling/barn-unge-funksjonsnedsettelser 

Dette er et delprosjekt av en stort forskningsprosjekt fra Bufdir som det står litt mer om her: https://www.oslomet.no/forskning/forskningsprosjekter/langtidskonsekvenser-korona-oppvekst-likestilling

Kontakt

Vi håper på å få en variert gruppe deltakere, slik at vi kan få viktig kunnskap om hvordan rettighetene til barn og unge med funksjonsnedsettelser har blitt ivaretatt under og etter pandeminedstengningen. Brosjyre med informasjon om prosjektet på norsk og engelsk/Poster with information about the project in English: NOVA plakat print.pdf

Din deltakelse er viktig! Hvis du interessert i å delta, kan du eller dine foreldre ta kontakt på e-post:

Bilde av forsker Kaja Larsen Østerud Kaja Larsen Østerud
forsker II
+47 916 46 493 
kajalar@oslomet.no
Bilde av forsker Dagmara Bossy Dagmara Bossy
forsker II
+47 994 00 202 
dagmarab@oslomet.no

Infoplakat-forskningsprosjekt.png