Barn på skoleplass

NTNU Samfunnsforskning

Spesialundervisning: Store sprik og for dårlig tilbud
https://www.ntbinfo.no/pressemelding?releaseId=16984247

Handikapnytt

Skarpe protester mot å kutte retten til spesialundervisning
https://www.handikapnytt.no/skarpe-protester-mot-a-kutte-retten-til-spesialundervisning/

Aftenposten

Regjeringens ekspertgruppe: Vil fjerne lovfestet rett til spesialundervisning
https://www.aftenposten.no/norge/i/ngbLBo/Regjeringens-ekspertgruppe-Vil-fjerne-lovfestet-rett-til-spesialundervisning

Framtida.no

Vil fjerne lovfesta rett til spesialundervisning
https://framtida.no/2018/04/04/ekspertgruppa-svekker-rettane-til-elevar-med-funksjonshemmingar