Konferansen arrangeres i et samarbeid mellom Nasjonal kompetansetjeneste for barn og ungdom med funksjonsnedsettelser og Nordland fylkeskommune ved Rådet for likestilling av funksjonshemmede og Ungdommens fylkesting.

- Bakgrunn for konferansen er at altfor få ungdommer deltar i styrer og råd, og ungdom med funksjonsnedsettelser er nesten fraværende. Det er, for å si det litt pompøst, et demokratisk problem. At denne gruppa er så vanskelig å rekruttere fra, betyr at ungdom med funksjonsnedsettelser ikke er med der avgjørelser fattes. Det må vi forsøke å rette på. Derfor denne motivasjons- og inspirasjonskonferansen, sier rådgiver Nick Williams i Rådet for likestilling av funksjonshemmede i Nordland.

#funkis 2014 har sikret seg solide foredragsholdere som virkelig vet å tenne gnisten. Konferansen foregår på Valnesfjord Helsesportssenter, og det blir i løpet av helga gode muligheter for å bruke senterets flotte fasiliteter for fysisk aktivitet.

- Nå håper vi på tusen påmeldte! utbasunerer Nick Williams, før han legger til:

- I hvert fall 100-120. Og det er ungdommen selv vi retter oss mot, ikke de som jobber med ungdom.

Rett etter påske starter en intensiv markedsføring av #funkis2014.

- Vi vil blant annet spre informasjon gjennom skoler, kommuner, foreninger og rehabiliteringsinstitusjoner, sier Williams.

Foredragsholderne:

Francois El-Safadi. Prosessleder for hele konferansen. Han har jobbet med oppfølging av utsatt ungdom gjennom stiftelsen New Page. Er flink til å få ungdom til å engasjere seg, tenke og ha det gøy.

Morten Hendis – seniorrådgiver hos Barneombudet.

Per Inge Bjerknes - fylkesvaraordfører i Østfold, sentralstyremedlem i Senterpartiet. Han er også blind.

Marte Imingen – 21 år gammel, barnevernspedagog-student, aktiv med hest og dressurridning. Født med ryggmargsbrokk.

Torstein Lerhol - 28 år gammel, ungdomspolitiker, lærerutdannet, reiseglad.  Han har diagnosen Spinal Muskel Atrofi, ligger i rullestol og veier kun 17 kg. Travel med å leve et aktivt og meningsfullt liv.

Logo Funkis 2014.jpg