Av Jonny Jakobsen, idrettspedagog og prosjektleder, Valnesfjord Helsesportssenter, jonny.jakobsen@vhss.no

Vi har utviklet et nettbasert verktøy ved bruk av tilgjengelig, digital teknologi. Verktøyet som vi har kalt «Rundtomkring» gjør det mulig å virtuelt innhente og dele informasjon, kunnskap og kompetanse.

Målgruppa er pasienter, familie (søsken, barn som pårørende, foreldre), venner, tjenesteytere (fysio-ergo-lege), skole (lærere, klassekamerater), brukerorganisasjoner, frivillige organisasjoner og viktige andre.

Vi har i arbeidet så langt hatt hovedfokus på barn og unge.

Gjennom 360⁰ bilder, filmer og 3D visning kan du nå bli bedre kjent på og rundt Valnesfjord Helsesportssenter.

Slik kommer du deg Rundtomkring

Tips til manøvrering HER

(artikkelen fortsetter under bildet)

Oversiktsbilde over nærområdet rundt Valnesfjord Helsesportssenter, vinter

Mål

Rundtomkring skal bidra med inspirasjon, trygghet og valgfrihet.

Et av hovedmålene er å trygge pasientene ved å gjøre rehabiliteringsforløpet mer forutsigbart, skape realistiske forventninger om muligheter for deltakelse og samtidig bedre overgangen fra rehabiliteringsoppholdet til tjenesteytere og nettverk der folk bor.

Rundtomkring er innovativt i helsesammenheng, og kan forhåpentligvis sees på som en pilot som er overførbar til andre aktører innen helsevesenet og andre viktige nettverk for målgruppa.

Bakgrunn 

Dagens helsevesen er i stor grad lagt opp på voksnes premisser. Både kommunikasjonsformer, språkbruk og innhold er oftest tilpasset voksne brukere. Barn og unge blir som følge av dette fratatt en stor del av mulighetene til selv å være med &ari