Logoen til Folkehelsekonferansen. Logoen forestiller et stilisert grønt tre med hjerteformet krone og sterke røtter

Folkehelsekonferansen arrangeres av Folkehelseforeningen. Den er den største av sitt slag i Norge og en viktig møteplass for alle som er engasjert i folkehelse. Folkehelsekonferansen arrangeres annethvert år i Østlandsområdet og annethvert år i en by utenfor Østlandsområdet.

Målgrupper

Målgruppen for folkehelsekonferansen er helsepersonell, offentlig ansatte, politikere, studenter, forskere, frivillige og andre med interesse for folks helse, trivsel og levekår.

Kilde

https://folkehelsekonferansen.no/

https://www.facebook.com/folkehelsekonferansen