Folkehelsekonferansen

Folkehelsekonferansen er den største av sitt slag i Norge, og en viktig utvekslings-, kontakt- og læringsarena for alle med interesse for folks helse, trivsel og levekår. 

Logoen til Folkehelsekonferansen. Logoen forestiller et stilisert grønt tre med hjerteformet krone og sterke røtter

Folkehelsekonferansen arrangeres av Folkehelseforeningen. Den er den største av sitt slag i Norge og en viktig møteplass for alle som er engasjert i folkehelse. Folkehelsekonferansen arrangeres annethvert år i Østlandsområdet og annethvert år i en by utenfor Østlandsområdet.

Målgrupper

Målgruppen for folkehelsekonferansen er helsepersonell, offentlig ansatte, politikere, studenter, forskere, frivillige og andre med interesse for folks helse, trivsel og levekår.

Kilde

https://folkehelsekonferansen.no/

https://www.facebook.com/folkehelsekonferansen