Medvirkning

Velg stikkord
Velg stikkord
Ingressbilde til artikkel om UNGSOR 2024. Foto som viser en glad jente med Downs syndrom som holder hånden opp til hilsen

UngSOR 2024

25. januar 2024
En digital konferanse om barn og unge med utviklingshemming og samarbeid med deres pårørende: 20. mars 2024.
Bilde av leker i sandkasse

Prosjekt barnekoordinator

17. august 2023
1. august 2022 fikk kommunene en tydelig plikt til å samordne tjenestetilbud til barn da retten til egen Barnekoordinator ble innført. Nå har den første evalueringen av denne lovpålagte ordningen komm...

Logoen til Helsetilsynet

Nasjonalt tilsyn

21. mars 2023
Får barn i barne- og avlastningsboliger habilitering/opplæring i samsvar med sine behov?
Ingressbilde til artikkel om regjeringens pårørendestrategi. Viser en mann fotografert delvis bakfra.

Kjenner du til den nasjonale pårørendestrategien?

21. november 2022
I 2020 fikk vi en pårørendestrategi med en handlingsplan som tydeliggjør pårørendes situasjon og peker ut en samlet og helhetlig retning for hvordan vi kan gi dem oppmerksomhet og oppfølgning.

Bilde av Bufdir sin logo

Bufdir markerer FNs internasjonale dag for personer med nedsatt funksjonsevne 2022

08. november 2022
Bufdir inviterer til markering av den internasjonale FN dagen for personer med funksjonsnedsettelse.
Ingressbilde til artikkel om rapporten Retten til et selvstendig liv og til å være en del av samfunnet

Retten til et selvstendig liv og til å være en del av samfunnet

22. august 2022
Likestillings- og diskrimineringsombudet har gjort en gjennomgang av helse- og omsorgstjenester overfor personer med utviklingshemming. Gjennomgangen tydeliggjør at lovbestemmelser som skal sikre indi...

Bilde av nettside

Ny ordning

Idrettslag kan søke om tilskudd til mangfolds- og inkluderingstiltak

19. april 2022
Kulturdepartementet lanserer en helt ny søknadsbasert ordning hvor idrettslag og foreninger i hele Norge kan søke om penger til mangfolds- og inkluderingstiltak. 200 millioner kroner ligger i potten. ...
Ingressbilde_lettlest

Lettlest informasjon om gode helse- og omsorgstjenester

11. mars 2022
Helsedirektoratet har i samarbeid med Ridderne og personer med utviklingshemming ved Bærum arbeidssenter og Rådgivningsgruppen i Bærum utarbeidet informasjon basert på den nasjonale veilederen "Gode h...

Foto av rapporten Å eie sin egen historie som ligger oppslått på et bord

Å eie sin egen historie

15. juni 2021
Hvem ville du skulle fortalt din historie?
Ingressbilde som viser deler av omslaget til Medvirkningshåndboka. Bildet viser tittelen på håndboka og en hånd som holder fargerike blyanter og penner

Metoder for å involvere barn og unge i viktige saker.

Medvirkningshåndboka

21. januar 2021
Det er barn og unge selv som er eksperter på å være barn og unge. I Medvirkningshåndboka deler Barneombudet sine metoder og tips for å jobbe med barn og unge som eksperter.

Skjermbilde av Bufdirs side om råd for funksjonshemmede

Kommunale og fylkeskommunale råd for personer med nedsatt funksjonsevne

14. juni 2016
Rådene for mennesker med nedsatt funksjonsevne skal gi råd, drøfte saker, informere og samordne, og bidra til å gi funksjonshemmede en bedre hverdag.
Ingressbilde til artikkel om UNGSOR 2024. Foto som viser en glad jente med Downs syndrom som holder hånden opp til hilsen

UngSOR 2024

25. januar 2024
En digital konferanse om barn og unge med utviklingshemming og samarbeid med deres pårørende: 20. mars 2024.
Bilde av leker i sandkasse

Prosjekt barnekoordinator

17. august 2023
1. august 2022 fikk kommunene en tydelig plikt til å samordne tjenestetilbud til barn da retten til egen Barnekoordinator ble innført. Nå har den første evalueringen av denne lovpålagte ordningen komm...
Logoen til Helsetilsynet

Nasjonalt tilsyn

21. mars 2023
Får barn i barne- og avlastningsboliger habilitering/opplæring i samsvar med sine behov?

Ingressbilde til artikkel om regjeringens pårørendestrategi. Viser en mann fotografert delvis bakfra.

Kjenner du til den nasjonale pårørendestrategien?

21. november 2022
I 2020 fikk vi en pårørendestrategi med en handlingsplan som tydeliggjør pårørendes situasjon og peker ut en samlet og helhetlig retning for hvordan vi kan gi dem oppmerksomhet og oppfølgning.
Bilde av Bufdir sin logo

Bufdir markerer FNs internasjonale dag for personer med nedsatt funksjonsevne 2022

08. november 2022
Bufdir inviterer til markering av den internasjonale FN dagen for personer med funksjonsnedsettelse.
Ingressbilde til artikkel om rapporten Retten til et selvstendig liv og til å være en del av samfunnet

Retten til et selvstendig liv og til å være en del av samfunnet

22. august 2022
Likestillings- og diskrimineringsombudet har gjort en gjennomgang av helse- og omsorgstjenester overfor personer med utviklingshemming. Gjennomgangen tydeliggjør at lovbestemmelser som skal sikre indi...

Bilde av nettside

Ny ordning

Idrettslag kan søke om tilskudd til mangfolds- og inkluderingstiltak

19. april 2022
Kulturdepartementet lanserer en helt ny søknadsbasert ordning hvor idrettslag og foreninger i hele Norge kan søke om penger til mangfolds- og inkluderingstiltak. 200 millioner kroner ligger i potten. ...
Ingressbilde_lettlest

Lettlest informasjon om gode helse- og omsorgstjenester

11. mars 2022
Helsedirektoratet har i samarbeid med Ridderne og personer med utviklingshemming ved Bærum arbeidssenter og Rådgivningsgruppen i Bærum utarbeidet informasjon basert på den nasjonale veilederen "Gode h...
Foto av rapporten Å eie sin egen historie som ligger oppslått på et bord

Å eie sin egen historie

15. juni 2021
Hvem ville du skulle fortalt din historie?

Ingressbilde som viser deler av omslaget til Medvirkningshåndboka. Bildet viser tittelen på håndboka og en hånd som holder fargerike blyanter og penner

Metoder for å involvere barn og unge i viktige saker.

Medvirkningshåndboka

21. januar 2021
Det er barn og unge selv som er eksperter på å være barn og unge. I Medvirkningshåndboka deler Barneombudet sine metoder og tips for å jobbe med barn og unge som eksperter.
Skjermbilde av Bufdirs side om råd for funksjonshemmede

Kommunale og fylkeskommunale råd for personer med nedsatt funksjonsevne

14. juni 2016
Rådene for mennesker med nedsatt funksjonsevne skal gi råd, drøfte saker, informere og samordne, og bidra til å gi funksjonshemmede en bedre hverdag.