Aktuelt

Skjermbilde fra originalartikkelen på Helsedirektoratets side med illustrasjon av barn som gjør ulike aktiviteter

Webinar

Helsedirektoratet lanserer nye råd om fysisk aktivitet og tid i ro

04. mai 2022

Helsedirektoratet har revidert de generelle nasjonale faglige rådene om fysisk aktivitet og tid i ro. 

Omslagsbilde til Nordland fylkeskommunes strategi mot ungt utenforskap

Ung inkludering i Nordland

Divna. Aktan. Alle. Sammen.

04. mai 2022

Nordland Fylkeskommune (NFK) har utformet en strategi som skal motvirke ungt utenforskap i Nordland. Arbeidet med tilhørende handlingsprogram til strategien er i gang. Målgruppen for arbeidet er barn og unge voksne i aldersgruppen 0-29 år.

Ingressbilde_utdanningsforskning

Inkludering i skolen

28. april 2022

Skolen skal utvikle inkluderende fellesskap som fremmer helse, trivsel og læring for alle elever. Mange skoleeiere arbeider systematisk for å gjøre dette til en realitet i skolehverdagen. Skolene trenger støtte for å få dette til. Et sentralt spørsmål handler derfor om hvilken rolle PP-tjenesten har i arbeidet med å bidra til inkluderende skoler?

ingress_Podkast

Podkast

Barrierefri fritid

25. april 2022

Professor Inger Marie Lid og styreleder for Unge funksjonshemmede, Inger Tunem var nylig gjester hos Solveig Kloppen for å snakke om fritid.

Bilde av Bodø, fotografert fra sjøsiden.

Norsk akademi for habiliteringsforskning – Konferanse 2022

22. april 2022

Norsk akademi for habiliteringsforskning ønsker velkommen til Bodø og nasjonal forskningskonferanse innen habilitering.

Bilde av nettside

Ny ordning

Idrettslag kan søke om tilskudd til mangfolds- og inkluderingstiltak

19. april 2022

Kulturdepartementet lanserer en helt ny søknadsbasert ordning hvor idrettslag og foreninger i hele Norge kan søke om penger til mangfolds- og inkluderingstiltak. 200 millioner kroner ligger i potten.

Ingressbilde til artikkel Helt innafor og sammen med andre

Videreutdanning på feltet "Kultur, fritid og aktiv omsorg" i Nordland

Helt innafor og sammen med andre

31. mars 2022

Nordland fylkeskommune og Universitetet i Sør-Øst Norge har i samarbeid med Nasjonal kompetansetjeneste for barn og unge med funksjonsnedsettelser gjennomførte et kompetanse- og innovasjonsprosjekt for kommuner i Nordland i 2018 - 2022.

Ingressbilde_Capa2022

Capturing the Magic – Participation for all

21. mars 2022

Beitostølen helsesportsenter (BHSS) har et sterkt ønske om å samle fagpersoner fra ulike miljøer og fra alle kanter av verden til diskusjoner, erfaringsutveksling og samarbeid.

Ingressbilde til artikkel om fritidsaktiviteter med assistanse

Fritidsaktiviteter med assistanse

21. mars 2022

Kommunene Fet, Skedsmo og Sørum ble fra 1. januar 2020 til Lillestrøm kommune. For å møte denne utfordringen deltok ansatte i den nye kommunen i et kompetanse- og innovasjonsprosjekt (2019 – 2020) for å styrke kunnskapen, og øke samarbeidet med frivillig sektor innenfor fagfeltet tilrettelegging av fritidstjenester. Prosjektet fikk midler fra Fylkesmannen i Viken, og ble gjennomført i samarbeid med Universitetet i Sørøst Norge og Nasjonal kompetansetjeneste for barn og unge med funksjonsnedsettelser.

Ingressbilde som viser en stabel av bøkene i bokserien

Aktivitet, deltakelse og likeverdige muligheter

21. mars 2022

Fagbokforlaget Vigmostad & Bjørke og Nasjonal kompetansetjeneste for barn og unge med funksjonsnedsettelser (NKBUF) startet i 2014 et samarbeid rundt utgivelsen av en bokserie.

Ingressbilde_status_15

Statusrapport 15: Barn og unges tjenestetilbud under covid-19-pandemien

Når Statusrapport 15 nå leveres, er det høy smitte i samfunnet, men tiltak er avviklet. Rapporten har også endret navn fra "Utsatte barn og unges tjenestetilbud under covid-19-pandemien" til "Barn og unges tjenestetilbud under covid-19-pandemien".

Ingressbilde_lettlest

Lettlest informasjon om gode helse- og omsorgstjenester

11. mars 2022

Helsedirektoratet har i samarbeid med Ridderne og personer med utviklingshemming ved Bærum arbeidssenter og Rådgivningsgruppen i Bærum utarbeidet informasjon basert på den nasjonale veilederen "Gode helse- og omsorgstjenester til personer med utviklingshemming". 

Ingressbilde til artikkel om alvorlig sykt barn

Sammen mot felles mål

07. mars 2022

Hvordan kan offentlige tjenester gi barn og unge med sammensatte behov og deres foresatte, et sømløst persontilpasset og forutsigbart tilbud? Dette forsøker prosjektet Alvorlig sykt barn å gi svar på.

Ingressbilde til artikkel om Nasjonal strategi for sjeldne diagnoser

Nasjonal strategi for sjeldne diagnoser

07. mars 2022

Norges fikk sin første strategi for sjeldne diagnoser i 2021. Strategien tydeliggjør hvordan vi kan sikre tidlig diagnostisering og behandling av barn, unge og voksne med disse diagnosene.

Ingressbilde til artikkel om Bli med - aktiv fritid for alle

Viktig læringsnettverk

07. mars 2022

Nettverket "Bli med - Aktiv fritid for alle" har som mål å gi et kunnskapsløft for og med ansatte som tilrettelegger fritid for barn og unge i kommuner, fylkeskommuner og frivillig sektor.

Ingressbilde til artikkel om rapporten Frivillige organisasjoners arbeid for inkludering av barn og unge

Frivillige organisasjoners forutsetninger og barrierer for å inkludere barn og unge i sine aktiviteter

17. februar 2022

Hvordan kan vi legge til rette for at flere barn og unge kan få mulighet til å delta i frivillige organisasjoner? En ny rapport som bygger på et litteraturstudie og intervjuer med personer i frivillige organisasjoner i 4 kommuner forsøker å finne svar på dette.

Ingressbilde_ungSOR

UngSOR-konferansen 2022

11. februar 2022

13.- 14. juni 2022 avholder SOR sin første UngSOR-konferanse i Oslo.

Ingressbilde_urfolk

Levekår til personer med både nedsatt funksjonsevne og urfolksbakgrunn

08. februar 2022

Likestillingssenteret KUN har sett nærmere på levekårene til personer som både har nedsatt funksjonsevne og urfolksbakgrunn.

Skjermbilde av den nye nettsiden nkbuf.no

nkbuf.no relanseres 1. februar

01. februar 2022

Nasjonal kompetansetjeneste for barn og unge med funksjonsnedsettelser sin nettside har i all hovedsak vært uforandret de siste 6 årene. For å tilfredsstille kravene til offentlige nettsteder hva angår universell utforming, var det nå på tide med et redesign både innvendig og utvendig.

Bilde som viser alle utgivelser i Kompetansetjenestens bokserie

Aktivitet, deltakelse og likeverdige muligheter

Bokserie

28. januar 2022

Nasjonal kompetansetjeneste for barn og unge med funksjonsnedsettelser (NKBUF), har et ansvar for å løfte kunnskaps- og kompetansenivået nasjonalt til et slikt nivå at brukere, pårørende, tjenesteytere, politikere og forskere, har den kunnskapen som er nødvendig for å realisere likeverdige muligheter og deltakelse for barn og unge med funksjonsnedsettelser.

Bilde av tre unge menn som sitter på en brygge og ser utover havet

Rapport om ungt utenforskap

25. januar 2022

Stavanger kommune har etablert en egen kommisjon som har sett nærmere på utenforskap blant unge. Deres funn er nedslående. Dagens samfunn tar ikke i bruk de unges ressurser, det blir ikke gjort nok for å inkludere de som faller utenfor og hjelpeapparatet er ikke samordnet godt nok. Resultatet fører til store kostnader både for enkeltmennesker og for samfunnet.

Bilde som viser litt av omslaget til den nye boken Fritid med Bistand

En metode for å støtte sosial inkludering

Ny bok! Fritid med Bistand

Fritid med Bistand (FmB) handler om å hjelpe mennesker med ulike bistandsbehov til å bli medlem av fritidsorganisasjoner og til å kunne delta på fritidsaktiviteter og slik bli inkluderte og likeverdige deltakere på fritidsarenaen. 

Ingressbilde - forside_aktiv_fritid

Hvordan får vi flere unge med i organiserte fritidsaktiviteter?

18. januar 2022

Bufdir, Frivillighet Norge og KS inviterte i 2020 og 2021 til regionale samlinger hvor deltakerne fikk mulighet til å dele erfaringer fra arbeidet som gjøres lokalt - i kommuner og frivillighet – for å få flere barn og unge med i organiserte fritidsaktiviteter

Bilde av prisvinneren Anders Midtsundstad

Fritid for alle-prisen 2021

22. desember 2021

Fritid for alle prisen i 2021 har blitt delt ut til 10 verdige vinnere og med det har man fått satt søkelyset på det viktige feltet støttekontakt, kultur- og fritidsdeltakelse.

Bilde av alle vinnerne av fritid for alle-prisen 2021

Tilrettelagt fritid – et nytt fagfelt

15. desember 2021

I år har vi delt ut Fritid for alle – prisen 2021 til 10 verdige vinnere. De har til felles at de har gjort en stor innsats for å styrke og videreutvikle tjenestetilbudet innenfor feltet støttekontakt, kultur- og fritidsdeltakelse.

Bilde av Jorunn Sagen Olsen

Fritid for alle-prisen 2021

Jorunn Sagen Olsen i Norges Frivilligsentraler fikk den siste Fritid for alle-prisen 2021

10. desember 2021

I dag ble den siste Fritid for alle – prisen delt ut til Jorunn Sagen Olsen i Kristiansand på julelunsjen til de ansatte ved Norges frivilligsentraler.

Bilde av Ellen Aspelund

Fritid for alle-prisen 2021

Forlagsredaktør Ellen Aspelund i Fagbokforlaget fikk Fritid for alle-prisen 2021

22. november 2021

Forlagsredaktør Ellen Aspelund i Fagbokforlaget fikk Fritid for alle – prisen for sin oppfølgning av bokserien Aktivitet, deltakelse og likeverdige muligheter.

Bilde av plakat med Barnekonvensjonen

Barnekonvensjonens fødselsdag 20. november

20. november 2021

Conventions on the Rights of the Child ble vedtatt 20. november i 1989. Barnekonvensjonen, som vi kaller den på norsk, ble ratifisert av Norge i januar 1991.

Bilde av Anita Kivijervi og Jorunn Sleveland Nordholm

Fritid for alle-prisen 2021

19. november 2021

Anita Kivijervi og Jorunn Sleveland Nordholm fikk Fritid for alle-prisen i Alta for sin innsats for å styrke og videreutvikle feltet støttekontakt, kultur- og fritidsdeltakelse.

Rullestolbasket

Samarbeidsavtale mellom Nasjonal kompetansetjeneste for barn og unge med funksjonsnedsettelser (NKBUF) og Paraidrettssenteret i Trøndelag (PIT)

19. november 2021

Paraidrettssenteret i Trøndelag (PIT) har inngått avtale med Nasjonal kompetansetjeneste for barn og unge med funksjonsnedsettelser (NKBUF). Avtalen omfatter kompetanseutvikling og samarbeid rundt forsknings- og utviklingsarbeid, samt informasjonsdeling.

Bilde av Per-Einar Johannessen /fv.) og Svein Bergem

Paraidrettssenteret i Trøndelag

19. november 2021

I februar 2022 vil Trøndelag idrettskrets åpne Norges første Paraidrettssenter. Senteret skal ha tilholdssted i den nye Ranheim Aktivitetshall i Trondheim som bygges av Ranheim IL.

Skjermbilde fra film om aktivitetshjelpemidler

Film om aktivitetshjelpemidler

17. november 2021

Hjelpemiddelsentralen i Nordland har i samarbeid med Valnesfjord helsesportsenter utarbeidet en informasjonsfilm som bygger på webinarer de har arrangert for fagpersoner i kommunene.

Bilde av barn som sitter på gulvet i et klasserom mens læreren i front holder opp en bok.

Markering av FNs internasjonale dag for personer med nedsatt funksjonsevne

08. november 2021

Bufdir inviterer til markering av FNs internasjonale dag for personer med nedsatt funksjonsevne! Årets tema er konvensjonen for personer med nedsatt funksjonsevne (CRPD) og artikkel 24 som handler om utdanning.

Gruppebilde av deltakere på dagseminar

"Aktive sammen", dagsseminar i Rogaland

08. november 2021

Dagsseminar Aktive Sammen ble gjennomført av Frivillig Rogaland, det Regionale støtteapparatet for Leve hele livet i Rogaland, KS Rogaland, Eldrerådet i Rogaland og Norges Frivilligsentraler.

Bilde av Ellen Margrete Graarud

Fritid for alle – prisen 2021

Ellen Margrete Graarud fikk Fritid for alle-prisen på Lillestrøm rådhus

01. november 2021

Ellen Margrete Graarud var invitert til et planleggingsmøte. Overraskelsen var derfor stor når møtet med kollegaer startet med prisutdelingen.

Foto VHSS, fotograf Inger Sjøberg

Aktive sammen - ny nettside

29. oktober 2021

Metoden Aktive Sammen er utviklet for å gi frivillige og kommuner et verktøy når målet er å gi enkeltpersoner og familier støtte til å etablere og opprettholde tilhørighet til sosiale nettverk.

Ingressbilde til artikkel om Riksrevisjonens undersøkelse av helse- og omsorgstjenester til barn med funksjonsnedsettelser. Viser utsnitt av omslagsbildet til rapporten.

Rapport fra Riksrevisjonen

Undersøkelse av helse- og omsorgstjenester til barn med funksjonsnedsettelser

12. oktober 2021

Stortinget har ved flere anledninger gitt uttrykk for at familier med barn som har funksjonsnedsettelser, må få bedre hjelp fra det offentlige. Særlig gjelder det familier med barn som har store og sammensatte behov. Riksrevisjonens undersøkelse viser at familier som har stort behov for hjelp, må bruke mye tid og krefter på å skaffe den selv.

Skjermbilde av forsiden til nettsiden aktive sammen

Aktive Sammen – ny nettside

06. oktober 2021

Metoden Aktive Sammen er utviklet for å gi frivillige og kommuner et verktøy når målet er å gi enkeltpersoner og familier støtte til å etablere og opprettholde tilhørighet til sosiale nettverk.

Bilde av Kristin Soldal

Fritid for alle – prisen 2021

Kristin Andresen Soldal fikk tildelt Fritid for alle-prisen i Bergen ved Høgskulen på Vestlandet

28. september 2021

Kristin Andresen Soldal fikk 28. september, Fritid for alle-prisen for sin innsats med å styrke og videreutvikle støttekontakttjenesten nasjonalt.

Bilde av Line Merethe Løberg

Fritid for alle – prisen 2021

Line Merethe Løberg fikk Fritid for alle-prisen

21. september 2021

Line Merethe Løberg fikk i dag prisen på Valnesfjord helsesportsenter for sin innsats for å styrke og videreutvikle feltet støttekontakt, kultur- og fritidsdeltakelse som ansatt i spesialisthelsetjenesten.

Bilde av Solvor Sandmark

Fritid for alle – prisen 2021

Solvor Sandmark fikk Fritid for alle-prisen

20. august 2021

Solvor Sandmark fikk Fritid for alle – prisen for sin innsats med å tilrettelegge fritid for andre i Gjøvik kommune og for sitt engasjement for å styrke fagfeltet regionalt og nasjonalt.

Ingressbilde til artikkel om Bærekraft og like muligheter – et universelt utformet Norge

Handlingsplan

Bærekraft og like muligheter – et universelt utformet Norge

18. august 2021

Regjeringens handlingsplan for universell utforming 2021–2025 skal bidra til et bærekraftig og likestilt samfunn gjennom utforming av fysiske og tekniske omgivelser. Handlingsplanen omfatter blant annet tiltak innen arealplanlegging, infrastruktur, bygg, transport og digitalisering i tillegg til utvikling av universelle løsninger på nye områder.

Et barn leker med geometriske former i et stativ. Foto

Norsk akademi for habiliteringsforskning – Konferanse 2021

10. august 2021

Regionalt kompetansesenter for habilitering og rehabilitering i samarbeid med programkomiteen for Norsk akademi for habiliteringsforskning ønsker velkommen til Bergen og nasjonal forskningskonferanse innen habilitering.

Skjermbilde av forsiden til nettsiden fritid123.no

Skulle du ønske din kommune hadde sin egen fritid123.no?

09. august 2021

Modum kommune så behov for å gjøre det enkelt for innbyggerne å finne ut hvilke organiserte fritidsaktiviteter som finnes. De utviklet derfor www.fritid123.no for Modum, Sigdal og Krødsherad kommune i tett samarbeid med innbyggerne. 

Bilde av ungdommer som er med i en tautrekkingskonkurranse

Aktive sammen - metode for å få barn og unge i aktivitet

22. juni 2021

Norges Frivilligsentraler (NFS) har fått tildelt midler fra BufDir på Nasjonal tilskuddsordning for å inkludere barn og unge, til et prosjekt som skal pågå i ett år.

Bilde av Svein Einarsbøl

Fritid for alle – prisen 2021

Svein Einarsbøl fikk Fritid for alle-prisen for sin innsats med å tilrettelegge fritid for andre i spesialisthelsetjenesten, kommunen og som frivillig i idretten

21. juni 2021

Fritid for alle – prisen 2021 skal hedre 10 personer som har vært med på å styrke og videreutvikle feltet støttekontakt, kultur- og fritidsdeltakelse i løpet av de siste 30 årene. 

Ordet Nyhetsbrev på mønstret bakgrunn. Grafikk

Nyhetsbrev 2-2021

2-2021 Nyhetsbrev fra Nasjonal kompetansetjeneste for barn og unge med funksjonsnedsettelser

18. juni 2021

I tillegg til presentasjoner i dette nyhetsbrevet kan du lese nyheter og fagstoff på vår hjemmeside www.aktivung.nofacebooksiden vår, samt facebookgruppen Aktivitet og deltakelse for å dele og få tips om aktiviteter. Ta gjerne kontakt med oss.

Foto av rapporten Å eie sin egen historie som ligger oppslått på et bord

Å eie sin egen historie

15. juni 2021

Hvem ville du skulle fortalt din historie?

Bilde av Trond Bliksvær

Fritid for alle – prisen 2021

Forsker og professor Trond Bliksvær tildeles Fritid for alle-prisen, for sin innsats på feltet støttekontakt, kultur- og fritidsdeltakelse

14. juni 2021

Fritid for alle – prisen 2021 skal hedre 10 personer som har vært med på å styrke og videreutvikle feltet støttekontakt, kultur- og fritidsdeltakelse i løpet av de siste 30 årene. 

Ingressbilde til artikkel om ny nasjonal veileder: Gode helse- og omsorgstjenester til personer med utviklingshemming

Ny nasjonal veileder: Gode helse- og omsorgstjenester til personer med utviklingshemming

09. juni 2021

Helsedirektoratet har lansert veilederen Gode helse- og omsorgstjenester til personer med utviklingshemming. Her beskrives god praksis på områder som individuell tilrettelegging, livsoverganger, habilitering, helseoppfølging, og samarbeid med pårørende og verge.

Ingressbilde til artikkel om veilederen Universell utforming i planlegging

Veileder i universell utforming

02. juni 2021

Universell utforming er viktig for å bidra til gode liv for alle og et samfunn som er tilgjengelig for alle.

SMM_logo

Stiftelsen Sophies Minde utlyser midler til utvikling 2021

02. juni 2021

​Stiftelsen Sophies Mindes (SSM) formål er å bidra til at personer med bevegelseshemninger kan leve et aktivt og selvstendig liv og ta del i samfunnet på like vilkår som andre.

Logoen til Helsedirektoratet

Nye tilskuddsordninger for tiltak rettet mot psykisk helse for unge og eldre

25. mai 2021

I kjølvannet av Kjøsutvalgets rapport er det i revidert nasjonalbudsjett foreslått tre midlertidige tilskuddsordninger som skal stimulere til strakstiltak innen psykisk helse- og rusarbeid for unge og eldre.

Bilde av glade barn med sykler utenfor BUA Ringsaker

BUA bidrar til at flere får deltatt på fritidsaktiviteter

14. mai 2021

Ny stor undersøkelse viser at BUA bidrar til at flere får deltatt på fritidsaktiviteter og flere har fått muligheten til å teste nye aktiviteter.

Bilde av Svein Bergem

Ny doktorgrad – Aktivitetshjelpemidler, kunnskap og deltakelse

14. mai 2021

Svein Bergem er idrettspedagog ved Valnesfjord Helsesportssenter og stipendiat ved Fakultet for sykepleie og helsevitenskap (FSH) og Nasjonal kompetansetjeneste for barn og unge med funksjonsnedsettelser. 7. mai 2021 disputerte han for ph.d. i studier av profesjonspraksis. Ph.d.-prosjektet har vært gjennomført med støtte fra Stiftelsen Sophies Minde.​​

Ingressbilde til artikkel om Fritid for alle uten fordommer

Fritid for alle – uten fordommer

04. mai 2021

Redd Barna har lansert rapporten "Fritid for alle - uten fordommer. Fortellinger om fritid fra barn og unge med funksjonsnedsettelser".

Skjermbilde_School_in

School-In, et forskningsprosjekt som forsøker å svare på spørsmålene; Hva er de viktigste faktorene for en inkluderende skole? Hvordan påvirker lokalmiljøet skolens inkludering?

27. april 2021

Undervisning, lokal tilhørighet, elevrollen og profesjonsfellesskap er fire utviklingsområder som har spesiell betydning for inkludering på skolenivå ifølge funn fra denne forskningen. På bakgrunn av funnene er det utviklet et praktisk verktøy, en metode, til bruk for skoleledere; School-In-metoden.

ssm

Stiftelsen Sophies Minde

22. april 2021

Stiftelsens formål er å bidra til at personer med bevegelseshemninger kan leve et aktivt og selvstendig liv, og ta del i samfunnet på like vilkår som andre.

Skjermbilde fra en illustrasjonsfilm om aktivitetshjelpemidler. Den viser en person i en type trehjulssykkel og en person på en sitteski.

Aktivitetshjelpemidler

Teknikkens muliggjører

20. april 2021

Valnesfjord Helsesportssenter har fått laget noen flotte filmer om viktigheten av deltakelse og aktivitetshjelpemidlers betydning for å kunne være aktiv, gjerne sammen med andre.

Bilde av May Cecilie Lossius

Fritid for alle – prisen 2021

May Cecilie Lossius fikk den første prisen

20. april 2021

Fritid for alle – prisen 2021 skal hedre personer som har vært med på å styrke og videreutvikle feltet støttekontakt, kultur- og fritidsdeltakelse i løpet av de siste 30 årene. 

Det er fire elever i bildet. De sitter alle foran en felles pult. Og alle leser i bøker. Den første personen har kort hår. I håret sitt har hen en rosa spenne. Den andre personen har mørkt hår og en amputert hånd. Den tredje personen har mørkt hå

skolenerforalle.no

Nytt nettsted viser vei til rettighetene for elever med funksjonsnedsettelse

16. april 2021

Er du elev med funksjonsnedsettelse på ungdomsskolen eller videregående skole? På den nye nettsiden «Skolen er for alle» kan du lære mer om rettighetene dine og finne hjelp gjennom skoleløpet.

Erik Lindh, 40 år som frivillig i Barnas ridderrenn

Erik har jobbet frivillig på Barnas Ridderuke i 40 år

12. april 2021

Erik Lindh har alltid vært engasjert i aktivitet og deltakelse for barn og unge med funksjonsnedsettelse. Han var en av tre som tok initiativ for å starte Barnas Ridderuke, en vinteraktivitetsuke for barn og ungdom (10 - 16 år) med ulike funksjonsnedsettelser (www.ridderrennet.no). 

Bilde av professor ved VID vitenskapelige høyskole, Inger Marie Lid

Webinar

Universell utforming og samfunnsdeltakelse: Muligheter og dilemma

09. april 2021

Universell utforming kan bidra til å styrke menneskerettighetene. I praksis møter man både muligheter og konkrete dilemmaer. Bli med på Webinar 15 april 2021 kl. 12 - 14.

Illustrasjon av barn som driver med ulike aktiviteter

Meld. St. 18 (2020-2021)

Oppleve, skape, dele – kunst og kultur for, med og av barn og unge

09. april 2021

Regjeringen har utarbeidet en nasjonal melding rundt barne- og ungdomskulturfeltet. Målet med denne medlingen er å sikre barn og ungdom delaktighet i utviklingen av et godt kunst- og kulturtilbud til alle.

Bilde som viser vinnerne av Fritt Ords pris. Fra venstre: Bjørn Hatterud, Olaug Nilssen og Jan Grue. Foto: Tove Breistein/Samlaget, Bent R. Synnevåg/Samlaget, Ole Berg-Rusten/NTB

Fritt Ords Pris 2021 til Jan Grue, Bjørn Hatterud og Olaug Nilssen

08. april 2021

Stiftelsen Fritt Ords Pris 2021 tildeles forfatterne Jan Grue, Bjørn Hatterud og Olaug Nilssen for deres sterke og kritiske bidrag til å belyse samfunnssituasjonen og ytringskulturen for funksjonshemmede i Norge.

Bilde av to mennesker i en sofa som ler hjertelig mot hverandre.

Alle har rett på samvalg

06. april 2021

Visste du at du som pasient har en lovfestet rett til å bli involvert i beslutninger knyttet til din behandling? Samvalg er en prosess der du sammen med helsepersonell kommer frem til og tar beslutninger om hvilke undersøkelses- og behandlingsmetoder som passer best for deg. 

Illustrasjonen viser fire varianter av kompetansetjenestens logo fra 2012 til i dag.

Kompetansetjenesten gjør noen endringer

26. mars 2021

Nasjonal kompetansetjeneste for barn og unge med funksjonsnedsettelser har helt siden opprettelsen i 2012 brukt et kortere navn som er enklere i daglig bruk. Vi har brukt Aktiv Ung, men nå endrer vi til NKBUF.

Logoen til Samisk nasjonalt kompetansesenter - psykisk helsevern og rus (SANKS)

SANKS tilbyr samtaler til barn og unge

15. mars 2021

Barn og unge som har vanskelige tanker eller følelser kan kontakte Samisk nasjonal kompetansetjeneste - psykisk helsevern og rus (SANKS), Sámi klinihkka. Tilbudet er gjeldende for samiske barn og unge i hele landet. SANKS kan tilby samtaler på nordsamisk eller norsk.

gutt som leker på gulvet_Statusrapport 12

Statusrapport 12: Utsatte barn og unges tjenestetilbud under covid-19-pandemien

Barn og unges tilbud og tjenester må fortsatt skjermes og smittevernstiltak må være forholdsmessige. Det er budskapet fra koordineringsgruppen. 

gutt med munnbind

Utdrag fra koordineringsgruppens rapport 12

Konsekvenser av pandemien for fritidstilbud til barn og unge

15. mars 2021

Fritidsklubber er en viktig arena for sosialisering, vennskap og tilhørighet for ungdom, og det er et spesielt viktig tilbud for de som føler seg ensomme og har det vanskelig hjemme. Fritidsaktiviteter er en viktig del av barn og unges liv og har positive effekter på barns livskvalitet. Hva har skjedd under pandemien?

Et oversiktsfoto over et boligområde med forklarende tekst som beskriver hva som gjør et område godt universelt utformet på hva man bør se etter når

Nye hefter om universell utforming

12. mars 2021

Høsten 2020 fikk KS produsert fire hefter om universell utforming. Her er oversikten.

 

Skjermbilde av nettsiden aktivitetsguiden.no som viser et jentelag som jubler

Aktivitetsguiden.no

10. mars 2021

Nettsiden aktivitetsguiden.no er et verktøy som kan støtte idrettsrådene i arbeidet for å hjelpe barn til deltakelse i norsk idrett.

Ingressbilde til artikkel om Fritid for alle- prisen 2021

Fritid for alle prisen 2021

26. februar 2021

Feltet støttekontakt, kultur- og fritidsdeltakelse har i løpet av de siste 30 årene utviklet seg til et fagfelt med egne metoder, litteratur og forskning. Bak denne innsatsen står personer som representerer nasjonale myndigheter, kommuner, helseforetak, frivillig sektor og akademia. I løpet av året vil vi dele ut Fritid for alle – prisen til ti personer.