Egne arrangementer

Egne arrangementer


 

Forfatter Ellen Berg i samtale med Therese Wilhelmsen. Foto

Digital boklansering

Kroppsøving – med rom for alle

21. januar 2021
Hva skal til for å skape et mer inkluderende kroppsøvingsfag for alle?
Torsdag 21. januar arrangerte Fagbokforlaget og Nasjonal kompetansetjeneste for barn og unge med funksjonsnedsettelser, digital boklansering av den nye og aktuelle boken "Kroppsøving - med rom for alle". 
Bilde av ivrige barn som trekker tau

Aktiv Ung konferansen 2019

Mestring

12-13. mars ble Aktiv Ung konferansen 2019 arrangert i Bergen. Konferansen var et samarbeid mellom Valnesfjord Helsesportssenter, Beitostølen Helsesportsenter, Haugland Rehabiliteringssenter, Energisenteret for barn og unge og Nasjonal kompetansetjeneste for barn og unge med funksjonsnedsettelser.

Bilde av en jente med ryggen til

Frokostmøte 24. oktober 2018

Koordinerende Enhet – kommunal kraft eller luftslott?

18. september 2018

Hva skal til for at Koordinerende Enhet  (KE) skal komme personer med funksjonsnedsettelser som har behov for langvarige og koordinerte tjenester, til gode? Vi tok debatten!

En mann i arbeidsklær som står i en tunnel

Frokostmøte 24. april 2018

Funksjonshemmede i jobb?

12. april 2018

Nasjonal kompetansetjeneste for barn og unge med funksjonsnedsettelser arrangerte frokostmøte på Litteraturhuset i Oslo, 24. april, 2018.

Bilde av gutt i basseng med alvorlig blikk

Frokostmøte 25. oktober 2017

Idrett for alle….eller??? – Om inkludering i Norsk idrett

12. oktober 2017

Nasjonal kompetansetjeneste for barn og unge med funksjonsnedsettelser arrangerte frokostmøte på Litteraturhuset i Oslo, 25. oktober, 2017.

 

Kveldsbilde av Royal Garden Hotell i Trondheim

Aktiv Ung konferansen 2017

Aktivitet, mestring og deltakelse

I 2017 arrangerte Nasjonal kompetansetjeneste for barn og unge med funksjonsnedsettelser sin årlige, nasjonale konferanse i Trondheim, fra 31. mai til 1. juni.

Bilde av fruktfat

Frokostmøte 24. april 2017

Perspektiver på brukermedvirkning ved tildeling og bruk av aktivitetshjelpemider

02. mars 2017

Nasjonal kompetansetjeneste for barn og unge med funksjonsnedsettelser inviterte til frokostmøte, mandag 24. april 2017, på Litteraturhuset i Oslo.

Bilde av kaffe og rundstykker

Frokostmøte 1. desember 2016

Inkludering / aktivisering i skolen for barn og unge med funksjonsnedsettelser

14. november 2016

Nasjonal kompetansetjeneste for barn og unge med funksjonsnedsettelser inviterte til frokostmøte, torsdag 1. desember 2016.

Bilde av frokost i en bolle

Frokostmøte 25. mai 2016

Om tilrettelegging av fritiden for barn og unge med funksjonsnedsettelser

14. juni 2016

På frokostmøtet på Litteraturhuset i Oslo ble det holdt flere innlegg om hvordan kommunene sikrer barn og unges deltakelse i selvvalgte kultur- og fritidsaktiviteter gjennom videreutvikling av den kommunale, lovpålagte støttekontakttjenesten, gjennom annen organisering og i samarbeid med frivillige organisasjoner.

Person i rullestol på en brygge som holder armene vidåpne

Aktiv Ung konferansen 2016

"Utstyrt for framtiden?"

29. februar 2016

I februar 2016 arrangerte Nasjonal kompetansetjeneste for barn og unge med funksjonsnedsettelser, en nasjonal konferanse i Drammen. Konferansen fokuserte på viktige mulighetsarenaer som hjem, barnehage, skole, kultur, fritid, utdanning og arbeidsliv. Barn og unge med funksjonsnedsettelser skal ha de samme muligheter som andre til å leve et aktivt og selvstendig liv. Det krever et kontinuerlig tilretteleggings-, holdnings- og oppmuntringsarbeid for aktivitet og deltakelse fra tidlig barnealder.