I tidsperioden 2024 – 2028 har vi utpekt følgende fire satsningsområder: Samhandling, Fritid for alle, Kroppsøvingsfaget og kvalitetsregister. Vi bygger vår virksomhet på arbeidet vi utførte som Nasjonal kompetansetjeneste for barn og unge med funksjonsnedsettelser (NKBUF) fra 2012 - 2023, for å styrke og løfte et kunnskapssvakt område; kunnskap om barn og unge med funksjonsnedsettelser og hva som kan bidra til likeverdige muligheter for deltakelse på alle livsarenaer, herunder tilpasset fysisk aktivitet.

Vi drives på oppdrag fra Helse- og omsorgsdepartementet. Helse Nord RHF er ansvarlig for tjenesten. Kvalitets- og kompetansenettverket har kontorsted ved Valnesfjord Helsesportssenter i Nordland.


Bilde av Anders MidtsundstadAnders Midtsundstad


Har arbeidet på kompetansetjenesten siden 2013, først som seniorrådgiver, senere som leder (2022). Anders har skrevet flere fagbøker og ledet mange av våre forsknings- og utviklingsprosjekter innenfor fagfeltet støttekontakt, kultur- og fritidsdeltakelse. Han leder nå den nasjonale satsningen Fritid for alle i nært samarbeid med Helsedirektoratet.

Bakgrunn
Er utdannet sosionom. Han har en mastergrad i sosialt arbeid fra NTNU (2005).

 

e-post: anders.midtsundstad@vhss.no
Mob: 901 30 797

Last ned visittkort


Bilde av Tove Pedersen BergkvistTove Pedersen Bergkvist

Seniorrådgiver FoU


Har jobbet som seniorrådgiver ved kompetansetjenesten siden høsten 2015. Før det har hun 19 år bak seg på Valnesfjord Helsesportssenter (august 1996): først som idrettspedagog, deretter mange år som teamleder/-sjef for det tverrfaglige teamet som jobber med barn og unge. Før dette har hun erfaring som kroppsøvingslærer i videregående skole og som idrettskonsulent i en kommune. Var i flere år en del av kurslærer nettverket til Nordland Idrettskrets og Nordland Skikrets som kurslærer i barneidrett og ski/skileik. Jobber mye prosjektrettet i Kompetansetjenesten.

 

e-post: tove.bergkvist@vhss.no
Tlf: 75 60 25 73
Mob. 47 66 99 16

Last ned visittkort


Bilde av Stine IrgensStine Irgens

Kommunikasjonskonsulent


 

 

 

 


Tlf:  75 60 25 97
Mob: 94 28 94 88

Last ned visittkort


Bilde av Anika Aakerøy JordbruAnika A. Jordbru

Forskningsleder (20%)


Var leder ved kompetansetjenesten fra høst 2019 til februar 2022. Jordbru har en ph.d. fra Norges Idrettshøgskole om rehabilitering av gangvansker og har jobbet med rehabilitering i spesialisthelsetjenesten i over 20 år. Før hun startet ved tjenesten jobbet hun i mange år som forskningssjef ved Sykehuset i Vestfold, Klinikk fysikalsk medisin og rehabilitering, Kysthospitalet i Stavern. Hun er nå instituttleder ved Universitetet i Sørøst-Norge.

 

 

 

e-post: anika.jordbru@vhss.no
Mob. 413 34 668