Vi drives på oppdrag fra Helse- og omsorgsdepartementet. Helse Nord RHF er ansvarlig for tjenesten. Kompetansetjenesten har kontorsted ved Valnesfjord Helsesportssenter i Nordland.​​

Ansatte

Fag  Informasjon, kommunikasjon og administrasjon  Forskning

Fag


Bilde av Anders MidtsundstadAnders Midtsundstad

Leder 


Har arbeidet på kompetansetjenesten siden 2013, først som seniorrådgiver, senere som leder (2022). Anders har skrevet flere fagbøker og ledet mange av våre forsknings- og utviklingsprosjekter innenfor fagfeltet støttekontakt, kultur- og fritidsdeltakelse. Han leder nå den nasjonale satsningen Fritid for alle i nært samarbeid med Helsedirektoratet.

Bakgrunn
Er utdannet sosionom. Han har en mastergrad i sosialt arbeid fra NTNU (2005).

epost: anders.midtsundstad@vhss.no
Mob: 901 30 797

Last ned visittkort


Bilde av Tove Pedersen BergkvistTove Pedersen Bergkvist

Seniorrådgiver


Har jobbet som seniorrådgiver ved kompetansetjenesten siden høsten 2015. Før det har hun 19 år bak seg på Valnesfjord Helsesportssenter (august 1996): først som idrettspedagog, deretter mange år som teamleder/-sjef for det tverrfaglige teamet som jobber med barn og unge. Før dette har hun erfaring som kroppsøvingslærer i videregående skole og som idrettskonsulent i en kommune. Var i flere år en del av kurslærer nettverket til Nordland Idrettskrets og Nordland Skikrets som kurslærer i barneidrett og ski/skileik. Jobber mye prosjektrettet i Kompetansetjenesten.

Bakgrunn
Utdannet Idrettspedagog / spesialpedagog i kroppsøving og har Kultur og idrettsforvaltning fra Norges Idrettshøgskole. Har vært igjennom lederutviklingsprogram på VHSS, og har en Mastergrad i rehabilitering ved Nord Universitet (2012).

epost: tove.bergkvist@vhss.no
Tlf: 75 60 25 73
Mob. 47 66 99 16

Last ned visittkort

 


Bilde av Janne ForsellJanne Forsell

Rådgiver (40%)


Bakgrunn
Er utdannet fysioterapeut fra 2017. Har jobbet ved Valnesfjord Helsesportssenter siden 2018 og på tverrfaglig team for barn- og unge siden høsten 2019. 

epost: janne.forsell@vhss.no
Mob. 450 46 728

 


Informasjon, kommunikasjon og administrasjon


Bilde av Stine IrgensStine Irgens

Kommunikasjonsrådgiver


Stine har jobbet ved kompetansetjenesten siden desember 2014.

Bakgrunn
Teknisk utdannelse i Forsvaret og befalsskole. Markedsføring for reiselivet. Har lang erfaring med grafisk design, bildebehandling og nettredaktørarbeid. Tidligere arbeidserfaring som konsulent og rådgiver både fra offentlig og privat sektor, og god erfaring fra prosjektarbeid.

epost: stine.irgens@vhss.no
Tlf:  75 60 25 97
Mob: 94 28 94 88

Last ned visittkort


Forskning


Bilde av Anika Aakerøy JordbruAnika A. Jordbru

Forskningsleder (20%)


Var leder ved kompetansetjenesten fra høst 2019 til februar 2022. Jordbru har en ph.d. fra Norges Idrettshøgskole om rehabilitering av gangvansker og har jobbet med rehabilitering i spesialisthelsetjenesten i over 20 år. Før hun startet ved tjenesten jobbet hun i mange år som forskningssjef ved Sykehuset i Vestfold, Klinikk fysikalsk medisin og rehabilitering, Kysthospitalet i Stavern. Hun er nå instituttleder ved Universitetet i Sørøst-Norge.

Bakgrunn
Utdannet Idrettspedagog ved Norges Idrettshøgskole og faglærer i Kroppsøving og psykologi fra NTNU. Ferdigstilte sin doktorgrad i 2012.  

e-post: anika.jordbru@vhss.no
Mob. 413 34 668


Bilde av Dag Ofstad Dag Ofstad

Prosjektleder (20%)


Var leder av Kompetansetjenesten fra mars 2014 til desember 2018. Kom fra stilling som stipendiat ved Universitetet i Nordland (nå Nord Universitet). Han har mangeårig yrkeserfaring bla. som rådgiver i PP-tjenesten, prosjektleder og rådgiver i Nordland fylkeskommune og selvstendig næringsdrivende i Kompetansemegleren AS.

Bakgrunn
Er utdannet sosionom og sosialpedagog. Han har ph.d. i studier av profesjonspraksis, hovedfag i praktisk kunnskap, videreutdanning i sosialpedagogikk v/UiO, strategisk ledelse v/HBO og NTNU, samt strategisk kompetansestyring v/BIO.

epost: dag.ofstad@vhss.no
Mob: 909 99 652


Bilde av spesialsosionom, Marliese CarlMarliese Carl

Spesialsosionom, Prosjektleder (10%)


Marliese har mange års erfaring på ulike arenaer som koordinator og veileder for ungdom, unge voksne og voksne med funksjonsnedsettelse med tilrettelegging på arbeidsplass og i en vekstbedrift; skape muligheter for utprøving i praksis for ungdom/unge voksne/ voksne med ervervet eller medfødt funksjonsnedsettelse og med psykiske lidelser/utviklingshemming.  

Bakgrunn
Jobbet i miljøtjenesten og bl.a. i omsorgsbolig for barn/unge og voksne, som psykisk helsearbeider ved familiesenteret og i oppfølging i NAV. 
Siden 2021 vikar ved VHSS på tverrfaglig rehabiliterings- og habiliteringsteamet

epost: marliese.carl@vhss.no