I tidsperioden 2024 – 2028 har vi utpekt følgende fire satsningsområder: Samhandling, Fritid for alle, Kroppsøvingsfaget og kvalitetsregister. Vi bygger vår virksomhet på arbeidet vi utførte som Nasjonal kompetansetjeneste for barn og unge med funksjonsnedsettelser (NKBUF) fra 2012 - 2023, for å styrke og løfte et kunnskapssvakt område; kunnskap om barn og unge med funksjonsnedsettelser og hva som kan bidra til likeverdige muligheter for deltakelse på alle livsarenaer, herunder tilpasset fysisk aktivitet.

Vi drives på oppdrag fra Helse- og omsorgsdepartementet. Helse Nord RHF er ansvarlig for tjenesten. Kvalitets- og kompetansenettverket har kontorsted ved Valnesfjord Helsesportssenter i Nordland.


Bilde av Anders MidtsundstadAnders Midtsundstad

Leder


Anders er utdannet sosionom med master fra NTNU. Han har jobbet 11 år som seniorrådgiver ved, og senere leder, av Nasjonal kompetansetjeneste for barn og unge med funksjonsnedsettelser. Fra 2024 leder han Nasjonalt kvalitets- og kompetansenettverk for barn og unge med funksjonsnedsettelser i 50% stilling, og knutepunktet Fritid for alle i 10% stilling. Han har skrevet flere fagbøker og har ledet mange forsknings- og utviklingsprosjekter innenfor fagfeltet støttekontakt, kultur- og fritidsdeltakelse som førstelektor ved ViD og som ansatt ved Valnesfjord Helsesportssenter.

e-post: anders.midtsundstad@vhss.no
Mob: 901 30 797

Last ned visittkort


Bilde av Stine IrgensStine Irgens

Kommunikasjonskonsulent


Stine har utdanning fra Forsvaret. Annen jobberfaring fra Kommuneforlaget og Nasjonalbiblioteket. Hun jobbet 9 år i Nasjonal kompetansetjeneste for barn og unge med funksjonsnedsettelser, og fra 2024 jobber hun 40% i kvalitets- og kompetansenettverket, hovedsakelig med administrative oppgaver og støttefunksjoner, fordelt slik: NKBUF 20% og Fritid for alle 20%.

Tlf:  75 60 25 97
Mob: 94 28 94 88

Last ned visittkort