Re/-habilitering

Velg stikkord
Velg stikkord
Ingressbilde til artikkel om rapporten Bruk av tjenester i spesialisthelsetjenesten og i kommunene blant barn og unge med habiliteringsbehov. Bildet viser et leende barn

Ny rapport om bruk av helsetjenester blant barn og unge med habiliteringsbehov

02. februar 2024
I en ny rapport fra Helsedirektoratet gis en oversikt over tjenester i spesialisthelsetjenesten og i kommunene blant barn og unge med habiliteringsbehov.
Ingressbilde til artikkel om undervisning

Tverrfaglig undervisning Nord universitet

16. november 2023
15. og 16. november 2023 gjennomførte vi undervisning på Nord universitet på temaet Aktivitet, deltakelse og likeverdige muligheter for personer med funksjonsnedsettelse.

Bilde av en gruppe playmobil-figurer, noen voksne og noen barn

Nytt prosjekt

Følg meg hele veien hjem – sammen om habilitering

02. november 2023
"Følg meg hele veien hjem” har som mål å styrke samhandlingen mellom kommune og Valnesfjord Helsesportssenter (VHSS) før, under og etter habiliteringsopphold for barn og unge ved VHSS.
Montasje som viser såpebobler og et arbeidshefte

Nytt prosjekt

Undervisning til ledsagere

30. juni 2023
Nasjonal kompetansetjeneste for barn og unge med funksjonsnedsettelser har tidligere gjennomført et forskningsprosjekt som bekreftet at utfordringen for familier med barn med funksjonsnedsettelser oft...

Ingressbilde_samarbeid

Samarbeid om tjenester til barn, unge og deres familier

19. september 2022
Oppfølgingen av utsatte barn, unge og deres familier ble styrket ved en lovendring 1. august. Nå er veilederen som forklarer de nye bestemmelsene på plass.
Logoen til Det kongelige helse- og omsorgsdepartement

NKBUF sitt innspill til Nasjonal helse- og samhandlingsplan

15. september 2022
Regjeringen ønsker å forbedre Samhandlingsreformen. Utarbeidelsen av en Nasjonal helse- og samhandlingsplan står sentralt i dette arbeidet. Planen skal utgis som en stortingsmelding som omfatter både ...

Illustrasjonsbilde av ulike helsetjenester hos en person

Barnekoordinator

07. juli 2022
Som en del av Likeverdsreformen skjer det endringer knyttet til koordinatorordningen for familier med barn og unge med alvorlige funksjonsnedsettelser. Fra 1. august 2022 blir retten til Barnekoordina...
Ingressbilde_Capa2022

Capturing the Magic – Participation for all

21. mars 2022
Beitostølen helsesportsenter (BHSS) har et sterkt ønske om å samle fagpersoner fra ulike miljøer og fra alle kanter av verden til diskusjoner, erfaringsutveksling og samarbeid.

Ingressbilde til artikkel om Nasjonal strategi for sjeldne diagnoser

Nasjonal strategi for sjeldne diagnoser

07. mars 2022
Norges fikk sin første strategi for sjeldne diagnoser i 2021. Strategien tydeliggjør hvordan vi kan sikre tidlig diagnostisering og behandling av barn, unge og voksne med disse diagnosene.
Ingressbilde til artikkel om Riksrevisjonens undersøkelse av helse- og omsorgstjenester til barn med funksjonsnedsettelser. Viser utsnitt av omslagsbildet til rapporten.

Rapport fra Riksrevisjonen

Undersøkelse av helse- og omsorgstjenester til barn med funksjonsnedsettelser

12. oktober 2021
Stortinget har ved flere anledninger gitt uttrykk for at familier med barn som har funksjonsnedsettelser, må få bedre hjelp fra det offentlige. Særlig gjelder det familier med barn som har store og sa...

Ansatte ved HABU på UNN. Foto: Per-Christian Johansen, UNN.

Kartlegger psykiske helsevansker hos barn med funksjonsnedsettelser

02. juli 2021
Psykiske helsevansker som angst og atferdsvansker er spesielt utbredt hos barn og unge med fysisk og mental funksjonsnedsettelse. Ved Universitetssykehuset Nord­Norge er det utviklet en standardisert ...
Bilde av ungdommer som er med i en tautrekkingskonkurranse

Seminar på Norges Idrettshøgskole

Fysisk aktivitet og funksjonshemming

13. september 2017
Seminaret "Fysisk aktivitet og funksjonshemming" er rettet mot ansatte i rehabiliteringsinstitusjoner, idretten, frivillige organisasjoner og skoler som jobber med personer med nedsatt funksjonsevne. ...

Ingressbilde til artikkel om rapporten Bruk av tjenester i spesialisthelsetjenesten og i kommunene blant barn og unge med habiliteringsbehov. Bildet viser et leende barn

Ny rapport om bruk av helsetjenester blant barn og unge med habiliteringsbehov

02. februar 2024
I en ny rapport fra Helsedirektoratet gis en oversikt over tjenester i spesialisthelsetjenesten og i kommunene blant barn og unge med habiliteringsbehov.
Ingressbilde til artikkel om undervisning

Tverrfaglig undervisning Nord universitet

16. november 2023
15. og 16. november 2023 gjennomførte vi undervisning på Nord universitet på temaet Aktivitet, deltakelse og likeverdige muligheter for personer med funksjonsnedsettelse.
Bilde av en gruppe playmobil-figurer, noen voksne og noen barn

Nytt prosjekt

Følg meg hele veien hjem – sammen om habilitering

02. november 2023
"Følg meg hele veien hjem” har som mål å styrke samhandlingen mellom kommune og Valnesfjord Helsesportssenter (VHSS) før, under og etter habiliteringsopphold for barn og unge ved VHSS.

Montasje som viser såpebobler og et arbeidshefte

Nytt prosjekt

Undervisning til ledsagere

30. juni 2023
Nasjonal kompetansetjeneste for barn og unge med funksjonsnedsettelser har tidligere gjennomført et forskningsprosjekt som bekreftet at utfordringen for familier med barn med funksjonsnedsettelser oft...
Ingressbilde_samarbeid

Samarbeid om tjenester til barn, unge og deres familier

19. september 2022
Oppfølgingen av utsatte barn, unge og deres familier ble styrket ved en lovendring 1. august. Nå er veilederen som forklarer de nye bestemmelsene på plass.
Logoen til Det kongelige helse- og omsorgsdepartement

NKBUF sitt innspill til Nasjonal helse- og samhandlingsplan

15. september 2022
Regjeringen ønsker å forbedre Samhandlingsreformen. Utarbeidelsen av en Nasjonal helse- og samhandlingsplan står sentralt i dette arbeidet. Planen skal utgis som en stortingsmelding som omfatter både ...

Illustrasjonsbilde av ulike helsetjenester hos en person

Barnekoordinator

07. juli 2022
Som en del av Likeverdsreformen skjer det endringer knyttet til koordinatorordningen for familier med barn og unge med alvorlige funksjonsnedsettelser. Fra 1. august 2022 blir retten til Barnekoordina...
Ingressbilde_Capa2022

Capturing the Magic – Participation for all

21. mars 2022
Beitostølen helsesportsenter (BHSS) har et sterkt ønske om å samle fagpersoner fra ulike miljøer og fra alle kanter av verden til diskusjoner, erfaringsutveksling og samarbeid.
Ingressbilde til artikkel om Nasjonal strategi for sjeldne diagnoser

Nasjonal strategi for sjeldne diagnoser

07. mars 2022
Norges fikk sin første strategi for sjeldne diagnoser i 2021. Strategien tydeliggjør hvordan vi kan sikre tidlig diagnostisering og behandling av barn, unge og voksne med disse diagnosene.

Ingressbilde til artikkel om Riksrevisjonens undersøkelse av helse- og omsorgstjenester til barn med funksjonsnedsettelser. Viser utsnitt av omslagsbildet til rapporten.

Rapport fra Riksrevisjonen

Undersøkelse av helse- og omsorgstjenester til barn med funksjonsnedsettelser

12. oktober 2021
Stortinget har ved flere anledninger gitt uttrykk for at familier med barn som har funksjonsnedsettelser, må få bedre hjelp fra det offentlige. Særlig gjelder det familier med barn som har store og sa...
Ansatte ved HABU på UNN. Foto: Per-Christian Johansen, UNN.

Kartlegger psykiske helsevansker hos barn med funksjonsnedsettelser

02. juli 2021
Psykiske helsevansker som angst og atferdsvansker er spesielt utbredt hos barn og unge med fysisk og mental funksjonsnedsettelse. Ved Universitetssykehuset Nord­Norge er det utviklet en standardisert ...
Bilde av ungdommer som er med i en tautrekkingskonkurranse

Seminar på Norges Idrettshøgskole

Fysisk aktivitet og funksjonshemming

13. september 2017
Seminaret "Fysisk aktivitet og funksjonshemming" er rettet mot ansatte i rehabiliteringsinstitusjoner, idretten, frivillige organisasjoner og skoler som jobber med personer med nedsatt funksjonsevne. ...