Tilpasset fysisk aktivitet

Velg stikkord
Velg stikkord
Forsiden av boken

Ny bok

Promoting Physical Activity and Fitness: Supporting Individuals with Childhood-Onset Disabilities

18. april 2023
Ny fagbok om betydningen av fysisk aktivitet, og hvordan man kan være fysisk aktiv til tross for sine funksjonsnedsettelser. Redaktører er Reidun Birgitta Jahnsen og Désirée B. Maltais.
Barnas ridderrenn

Barnas Ridderuke 2023

18. november 2022
Barnas Ridderuke er en leirskoleuke for barn med funksjonsnedsettelser i alderen 10-16 år på Beitostølen. Uka har fokus på grunnleggende skiferdigheter, og avsluttes med Barnas Ridderrenn fredag 20.ja...

Aktivibarnehagen.no

Aktiv i barnehagen

30. september 2022
30. September 2022 lanseres nettstedet aktivibarnehagen.no. En digital verktøykasse som skal være en inspirasjonskilde til arbeid med fysisk aktivitet i barnehagen.
Collage av fotografier med barn og voksne i aktivitet

Å oppdage og fange magien

08. september 2022
Hva skal til for at barn og unge med funksjonsnedsettelse skal forbli aktiv etter et habiliteringsopphold? Hva er de aktive faktorene (ICF-CY) for barn og unge med funksjonsnedsettelse som deltar på o...

Bilde av et barn på en huske

Tilpasset fysisk aktivitet (TFA) som pedagogisk praksis

TFA er en pedagogisk praksis som handler om å tilpasse fysisk aktivitet i form av lek, idrett, kroppsøving, friluftsliv eller annen bevegelsesaktivitet til de muligheter, forutsetninger og mål en pers...
aktivitetskassen

Aktivitetskassen

20. mai 2020
Aktivitetskassen er en aktivitetsbank som inneholder aktivitetet og øvelser til nytte og glede i skolen.

Forsiden av boken

Ny bok

Promoting Physical Activity and Fitness: Supporting Individuals with Childhood-Onset Disabilities

18. april 2023
Ny fagbok om betydningen av fysisk aktivitet, og hvordan man kan være fysisk aktiv til tross for sine funksjonsnedsettelser. Redaktører er Reidun Birgitta Jahnsen og Désirée B. Maltais.
Barnas ridderrenn

Barnas Ridderuke 2023

18. november 2022
Barnas Ridderuke er en leirskoleuke for barn med funksjonsnedsettelser i alderen 10-16 år på Beitostølen. Uka har fokus på grunnleggende skiferdigheter, og avsluttes med Barnas Ridderrenn fredag 20.ja...
Aktivibarnehagen.no

Aktiv i barnehagen

30. september 2022
30. September 2022 lanseres nettstedet aktivibarnehagen.no. En digital verktøykasse som skal være en inspirasjonskilde til arbeid med fysisk aktivitet i barnehagen.

Collage av fotografier med barn og voksne i aktivitet

Å oppdage og fange magien

08. september 2022
Hva skal til for at barn og unge med funksjonsnedsettelse skal forbli aktiv etter et habiliteringsopphold? Hva er de aktive faktorene (ICF-CY) for barn og unge med funksjonsnedsettelse som deltar på o...
Bilde av et barn på en huske

Tilpasset fysisk aktivitet (TFA) som pedagogisk praksis

TFA er en pedagogisk praksis som handler om å tilpasse fysisk aktivitet i form av lek, idrett, kroppsøving, friluftsliv eller annen bevegelsesaktivitet til de muligheter, forutsetninger og mål en pers...
aktivitetskassen

Aktivitetskassen

20. mai 2020
Aktivitetskassen er en aktivitetsbank som inneholder aktivitetet og øvelser til nytte og glede i skolen.