Bilde lånt fra paraidrettssenteret i Trøndelag sin facebookside. Viser to svaksynte delta i aktivitet i en gymsal

Bakgrunnen for prosjektet er å undersøke hvordan deltakelsen for unge med synshemming er, hva fremmer deltakelse og hvordan kan man jobbe praktisk for å øke deltakelse og tilhørighet. 

Hensikten med prosjektet er å øke deltakelse og tilhørighet for unge med synshemming, for å utvikle et mer likestilt tilbud til fysisk aktivitet og idrett. 

Det prosjektet finner ut av skal formidles i en rapport. Deretter skal det utarbeides en veileder som kan brukes for å tilrettelegge og øke deltakelse og tilhørighet i fysisk aktivitet, idrett og kroppsøving. ​

Lenken til spørreskjemaet: https://nettskjema.no/a/374190#/page/1

Kontaktperson for prosjektet:

Svein Bergem, idrettspedagog og rådgiver ved Paraidrettssenteret i Trøndelag.

E-post: svein@paraidrettssenteret.no