Bilde av Trond Bliksvær

Forsker og professor Trond Bliksvær tildeles Fritid for alle-prisen, for sin innsats på feltet støttekontakt, kultur- og fritidsdeltakelse

Fritid for alle – prisen 2021 skal hedre 10 personer som har vært med på å styrke og videreutvikle feltet støttekontakt,...
Bilde av Svein Bergem

Ny doktorgrad – Aktivitetshjelpemidler, kunnskap og deltakelse

Svein Bergem er idrettspedagog ved Valnesfjord Helsesportssenter og stipendiat ved Fakultet for sykepleie og helsevitens...
Ingressbilde til artikkel om Fritid for alle uten fordommer

Fritid for alle – uten fordommer

Redd Barna har lansert rapporten "Fritid for alle - uten fordommer. Fortellinger om fritid fra barn og unge med funksjon...
Skjermbilde_School_in

School-In, et forskningsprosjekt som forsøker å svare på spørsmålene; Hva er de viktigste faktorene for en inkluderende skole? Hvordan påvirker lokalmiljøet skolens inkludering?

Undervisning, lokal tilhørighet, elevrollen og profesjonsfellesskap er fire utviklingsområder som har spesiell betydning...
Ingressbilde til artikkel om Svein Bergems doktorgradsdisputas. Bildet viser Svein Bergem.

Disputas - Svein Bergem

Svein Bergem er idrettspedagog ved Valnesfjord Helsesportssenter og stipendiat ved Fakultet for sykepleie og helsevitens...