Bilde fra undervisningsauditorium Nord universitet

Undervisning på Nord Universitet 10.-11. nov. 2022

Nasjonal kompetansetjeneste for barn og unge med funksjonsnedsettelser har sammen med tre fakulteter...
Barnas ridderrenn

Barnas Ridderuke 2023

Barnas Ridderuke er en leirskoleuke for barn med funksjonsnedsettelser i alderen 10-16 år på Beitost...
Skjermbilde av nettsiden mosjonogtrening.no

Mosjon og trening

En ny nettressurs er utviklet for å gi personer med utviklingshemming og andre, informasjon når man ...
Skjermbilde av Vidensportalen

Fritidsfellesskap for barn og unge med funksjonsnedsettelser

Socialstyrelsen i Danmark beskriver nå fritidsfellesskap som et nytt tema i sin kunnskapsportal. Bak...
Ingressbilde av en liten blond gutt

UngSOR - for alle som er engasjert i gode levekår for barn og unge med utviklingshemming

Stiftelsen SOR er nå klar for sin andre UngSOR. UngSOR skal være en møteplass for alle som er opptat...

Nordisk digital konferanse om fysisk aktivitet

Hvordan kan vi samarbeide på tvers av sektorer og land for både umiddelbare helseeffekter og langsiktige gevinster? Bli inspirert av gode eksempler fra våre naboland, utveksle erfaringer og lær fra hverandre i denne digitale konferansen.

Regjeringen vil inkorporere CRPD i norsk lov

Mange har over flere år arbeidet for å få FN konvensjonen for mennesker med nedsatt funksjonsevne (CRPD) inn i menneskerettsloven. Et viktig steg på veien ble tatt når regjeringen denne uken presenterte at de vil utrede hvordan dette skal skje.

Bli barnas beste trener - det viktige første møtet

Hvordan kan vi gjøre det mulig for alle barn å delta i idrett sammen med venner og jevnaldrende? Agder idrettskrets har i samarbeid med Norges Handikapforbund utarbeidet tre filmer som kan brukes i treneropplæring og holdningsskapende arbeid for å gj...

Vi må kjempe dobbelt så hardt

Norges Handikapforbunds Ungdom (NHFU) og Redd Barna har intervjuet barn og unge med funksjonsnedsettelser som har til felles at de har flyktet til Norge. Resultatene fra intervjuene er beskrevet i et hefte som ble utgitt i 2021.

Ungfritid.no

Ungfritid.no er en digital oppslagstavle hvor frivillige organisasjoner kan legge ut informasjon om fritidsaktiviteter for barn og unge.

Å oppdage og fange magien

Hva skal til for at barn og unge med funksjonsnedsettelse skal forbli aktiv etter et habiliteringsopphold? Hva er de aktive faktorene (ICF-CY) for barn og unge med funksjonsnedsettelse som deltar på opphold på Beitostølen Helsesportsenter, sett fra u...

Kartlegging av turveger – ny rapport

I Vestfold og Telemark har mange kommuner i flere år jobbet målrettet og tverrfaglig med utvikling av turveger for alle. Tilgjengelige turveger i nærmiljøet inkluderer alle brukergrupper og styrker både stedsutvikling og folkehelse.

Fritidserklæringen fornyes

Regjeringen, KS og flere aktører innenfor frivilligheten forplikter seg til å arbeide for at alle barn og unge kan delta i minst en fritidsaktivitet med andre.

LASTER