Ingressbilde til artikkel om en idrett for alle

En idrett for alle – hva hemmer og hva fremmer en idrett for alle?

Beitostølen Helsesportsenter (BHSS) og Advokatfirmaet Lippestad med samarbeidspartnere inviter til e...
To svaksynte som deltar i ballspill i en gymsal

Deltakelse og tilhørighet i fysisk aktivitet for svaksynte og blinde

Paraidrettssenteret i Trøndelag, i samarbeid med Norges teknisk naturvitenskaplige universitet (NTNU...
Ingressbilde til artikkel om undervisning

Tverrfaglig undervisning Nord universitet

15. og 16. november 2023 gjennomførte vi undervisning på Nord universitet på temaet Aktivitet, delta...
Ingressbilde til artikkel om NOU 2023: 1

NKBUF sitt høringssvar til NOU 2023:13 På høy tid

Det kongelige kultur- og likestillingsdepartementet ønsker en bred deltakelse i den offentlige hørin...

Hjemmeveiledning

Hvordan kan kommunen skape et godt veiledningstilbud til familier med barn med nedsatt funksjonsevne? Bydel Søndre Nordstrand har gjennom prosjektet «Hjemmeveiledning - barn med nedsatt funksjonsevne» utviklet en arbeidsmetode hvor målet har vært å e...

Prosjekt barnekoordinator

1. august 2022 fikk kommunene en tydelig plikt til å samordne tjenestetilbud til barn da retten til egen Barnekoordinator ble innført. Nå har den første evalueringen av denne lovpålagte ordningen kommet.

Undervisning til ledsagere

Nasjonal kompetansetjeneste for barn og unge med funksjonsnedsettelser har tidligere gjennomført et forskningsprosjekt som bekreftet at utfordringen for familier med barn med funksjonsnedsettelser ofte ikke er manglende rettigheter og muligheter, men...

Ferie for alle

I forskningsprosjektet «Ferie for alle» er det et mål å finne svar på hvordan vi kan tilrettelegge for at flere med omfattende ledsagerbehov får mulighet til å reise på ferie som andre i vårt samfunn. Vi har i Norge lite forskning på dette feltet. Vi...LASTER