Logo_nasjonaltSenterMatHelseFysiskAktivitet

Nasjonalt senter for mat, helse og fysisk aktivitet (MHFA)

01. juli 2020

MHFA skal synliggjøre og formidle sammenhengen mellom barn og unges helse og læring. Senteret utvikler praktiske eksempler og pedagogiske nettressurser som viser hvordan mat og fysisk aktivitet kan være naturlig integrert gjennom hele barnehage- og skolehverdagen, men også spesielt innen skolefagene mat og helse og kroppsøving.

aktivitetskassen

Aktivitetskassen

15. mai 2020

Aktivitetskassen er en aktivitetsbank som inneholder aktivitetet og øvelser til nytte og glede i skolen

 

Dokumentarserie for barn (og voksne)

Sånn er jeg og sånn er det!

18. september 2017

Hvordan er det å være litt annerledes enn andre barn? I denne dokumentarserien for barn, kjent fra NRK Super, får vi vite nettopp det. Vi blir kjent med 21 barn som lærer, kjemper og ofte klarer det nesten umulige. Med varme, humor og pågangsmot forteller de åpenhjertig om sine liv.