CRPD

Velg stikkord
Velg stikkord
Ingressbilde_selvstyrt
Ingressbilde_urfolk

Levekår til personer med både nedsatt funksjonsevne og urfolksbakgrunn

08. februar 2022
Likestillingssenteret KUN har sett nærmere på levekårene til personer som både har nedsatt funksjonsevne og urfolksbakgrunn.

Ingressbilde med bilde av omslaget til boka Aktiv i eget liv

Aktiv i eget liv – utviklingshemmedes muligheter

Knutepunktet Fritid for alle ved Nasjonal kompetansetjenestefor barn og unge med funksjonsnedsettelser (NKBUF) gjennomførte i 2015 og 2016 et prosjekt hvor målet var å beskrive hvilke mulighetene vi h...
Bilde av plakat med Barnekonvensjonen

Barnekonvensjonens fødselsdag 20. november

20. november 2021
Conventions on the Rights of the Child ble vedtatt 20. november i 1989. Barnekonvensjonen, som vi kaller den på norsk, ble ratifisert av Norge i januar 1991.

Bilde av barn som sitter på gulvet i et klasserom mens læreren i front holder opp en bok.

Markering av FNs internasjonale dag for personer med nedsatt funksjonsevne

08. november 2021
Bufdir inviterer til markering av FNs internasjonale dag for personer med nedsatt funksjonsevne! Årets tema er konvensjonen for personer med nedsatt funksjonsevne (CRPD) og artikkel 24 som handler om ...
Stortingets logo - riksløve med øks og Stortinget i skrift

CRPD – en viktig konvensjon for personer med nedsatt funksjonsevne

25. februar 2021
9. mars skal Stortinget behandle om FNs konvensjon for rettigheter til personer med nedsatt funksjonsevne (CRPD) skal inn i norsk lov. 

Omslagsbilde til boken Funksjonshemmedes menneskerettigheter

Lærebok om funksjonshemmedes menneskerettigheter

02. juli 2019
Kjersti Skarstad har skrevet den første norske læreboken om funksjonshemmedes menneskerettigheter. Boken gir en innføring i hvordan menneskerettigheter bør forstås og praktiseres. Boken anbefales derf...
Ingressbilde_selvstyrt
Ingressbilde_urfolk

Levekår til personer med både nedsatt funksjonsevne og urfolksbakgrunn

08. februar 2022
Likestillingssenteret KUN har sett nærmere på levekårene til personer som både har nedsatt funksjonsevne og urfolksbakgrunn.
Ingressbilde med bilde av omslaget til boka Aktiv i eget liv

Aktiv i eget liv – utviklingshemmedes muligheter

Knutepunktet Fritid for alle ved Nasjonal kompetansetjenestefor barn og unge med funksjonsnedsettelser (NKBUF) gjennomførte i 2015 og 2016 et prosjekt hvor målet var å beskrive hvilke mulighetene vi h...

Bilde av plakat med Barnekonvensjonen

Barnekonvensjonens fødselsdag 20. november

20. november 2021
Conventions on the Rights of the Child ble vedtatt 20. november i 1989. Barnekonvensjonen, som vi kaller den på norsk, ble ratifisert av Norge i januar 1991.
Bilde av barn som sitter på gulvet i et klasserom mens læreren i front holder opp en bok.

Markering av FNs internasjonale dag for personer med nedsatt funksjonsevne

08. november 2021
Bufdir inviterer til markering av FNs internasjonale dag for personer med nedsatt funksjonsevne! Årets tema er konvensjonen for personer med nedsatt funksjonsevne (CRPD) og artikkel 24 som handler om ...
Stortingets logo - riksløve med øks og Stortinget i skrift

CRPD – en viktig konvensjon for personer med nedsatt funksjonsevne

25. februar 2021
9. mars skal Stortinget behandle om FNs konvensjon for rettigheter til personer med nedsatt funksjonsevne (CRPD) skal inn i norsk lov. 

Omslagsbilde til boken Funksjonshemmedes menneskerettigheter

Lærebok om funksjonshemmedes menneskerettigheter

02. juli 2019
Kjersti Skarstad har skrevet den første norske læreboken om funksjonshemmedes menneskerettigheter. Boken gir en innføring i hvordan menneskerettigheter bør forstås og praktiseres. Boken anbefales derf...