CRPD

Velg stikkord
Velg stikkord
Ingressbilde som viser tittelen på høringen som artikkelen handler om.

Høring - Utredning om inkorporering av FNs konvensjon om rettighetene til mennesker med nedsatt funksjonsevne (CRPD) i norsk lov

15. mai 2024
Kultur- og likestillingsdepartementet har sendt ut til høring, utredningen om inkorporering av FNs konvensjon om rettighetene til mennesker med nedsatt funksjonsevne (CRPD) i norsk lov. Les vårt svar ...
Ingressbilde til artikkel om CRPD inn i norsk lov

CRPD anbefales å bli innlemmet i menneskerettsloven!

15. januar 2024
I dag overleverte ekspertutvalget som regjeringen har satt ned for å utrede hvordan FNs konvensjon om rettighetene til personer med nedsatt funksjonsevne (CRPD) skal innlemmes i norsk lov sin rapport ...

Ingressbilde til artikkel om NOU 2023: 1

NKBUF sitt høringssvar til NOU 2023:13 På høy tid

06. november 2023
Det kongelige kultur- og likestillingsdepartementet ønsker en bred deltakelse i den offentlige høringen rundt NOU 2023:13 På høy tid – Realisering av funksjonshindredes rettigheter. Vår kompetansetjen...
Ingressbilde til artikkel om NOU 2023: 1

NOU 2023: 13

På høy tid — Realisering av funksjonshindredes rettigheter

11. mai 2023
Likestillings- og mangfoldsutvalget har utredet situasjonen til funksjonshindrede i Norge. De har utarbeidet en rekke anbefalinger og forslag til tiltak som vil fremme likestilling, hindre diskriminer...

Ingressbilde_likestilling

​NKBUF sitt innspill til Likestillings- og mangfoldsutvalget

15. desember 2022
Likestillings- og mangfoldsutvalget har fått i oppgave å utrede hvordan vi kan sikre et samfunn som gir rom for mangfold og annerledeshet.
Ingressbilde av en liten blond gutt

SOR-konferanse

UngSOR - for alle som er engasjert i gode levekår for barn og unge med utviklingshemming

14. november 2022
Stiftelsen SOR er nå klar for sin andre UngSOR. UngSOR skal være en møteplass for alle som er opptatt av barn og unge med utviklingshemming. Konferansen avholdes på Oslo kongressenter, 9.-10. februar ...

Ingressbilde til artikkel om St.Meld 8

Ny stortingsmelding gir tydelig retning for tjenestene til personer med utviklingshemming

07. november 2022
I den nye stortingsmeldingen som ble lagt frem 4 november blir det tydeliggjort at personer med utviklingshemming skal ha de samme rettighetene og mulighetene som alle andre til å delta i samfunnslive...
Bilde av kultur- og likestillingsminister Anette Trettebergstuen Foto: Ilja C. Hendel/Kulturdepartementet

Regjeringen vil inkorporere CRPD i norsk lov

07. oktober 2022
Mange har over flere år arbeidet for å få FN konvensjonen for mennesker med nedsatt funksjonsevne (CRPD) inn i menneskerettsloven. Et viktig steg på veien ble tatt når regjeringen denne uken presenter...

Ingressbilde_selvstyrt
Ingressbilde_urfolk

Levekår til personer med både nedsatt funksjonsevne og urfolksbakgrunn

08. februar 2022
Likestillingssenteret KUN har sett nærmere på levekårene til personer som både har nedsatt funksjonsevne og urfolksbakgrunn.

Ingressbilde med bilde av omslaget til boka Aktiv i eget liv

Aktiv i eget liv – utviklingshemmedes muligheter

Knutepunktet Fritid for alle ved Nasjonal kompetansetjenestefor barn og unge med funksjonsnedsettelser (NKBUF) gjennomførte i 2015 og 2016 et prosjekt hvor målet var å beskrive hvilke mulighetene vi h...
Bilde av plakat med Barnekonvensjonen

Barnekonvensjonens fødselsdag 20. november

20. november 2021
Conventions on the Rights of the Child ble vedtatt 20. november i 1989. Barnekonvensjonen, som vi kaller den på norsk, ble ratifisert av Norge i januar 1991.

Bilde av barn som sitter på gulvet i et klasserom mens læreren i front holder opp en bok.

Markering av FNs internasjonale dag for personer med nedsatt funksjonsevne

08. november 2021
Bufdir inviterer til markering av FNs internasjonale dag for personer med nedsatt funksjonsevne! Årets tema er konvensjonen for personer med nedsatt funksjonsevne (CRPD) og artikkel 24 som handler om ...
Stortingets logo - riksløve med øks og Stortinget i skrift

CRPD – en viktig konvensjon for personer med nedsatt funksjonsevne

25. februar 2021
9. mars skal Stortinget behandle om FNs konvensjon for rettigheter til personer med nedsatt funksjonsevne (CRPD) skal inn i norsk lov. 

Omslagsbilde til boken Funksjonshemmedes menneskerettigheter

Lærebok om funksjonshemmedes menneskerettigheter

02. juli 2019
Kjersti Skarstad har skrevet den første norske læreboken om funksjonshemmedes menneskerettigheter. Boken gir en innføring i hvordan menneskerettigheter bør forstås og praktiseres. Boken anbefales derf...
Ingressbilde som viser tittelen på høringen som artikkelen handler om.

Høring - Utredning om inkorporering av FNs konvensjon om rettighetene til mennesker med nedsatt funksjonsevne (CRPD) i norsk lov

15. mai 2024
Kultur- og likestillingsdepartementet har sendt ut til høring, utredningen om inkorporering av FNs konvensjon om rettighetene til mennesker med nedsatt funksjonsevne (CRPD) i norsk lov. Les vårt svar ...
Ingressbilde til artikkel om CRPD inn i norsk lov

CRPD anbefales å bli innlemmet i menneskerettsloven!

15. januar 2024
I dag overleverte ekspertutvalget som regjeringen har satt ned for å utrede hvordan FNs konvensjon om rettighetene til personer med nedsatt funksjonsevne (CRPD) skal innlemmes i norsk lov sin rapport ...
Ingressbilde til artikkel om NOU 2023: 1

NKBUF sitt høringssvar til NOU 2023:13 På høy tid

06. november 2023
Det kongelige kultur- og likestillingsdepartementet ønsker en bred deltakelse i den offentlige høringen rundt NOU 2023:13 På høy tid – Realisering av funksjonshindredes rettigheter. Vår kompetansetjen...

Ingressbilde til artikkel om NOU 2023: 1

NOU 2023: 13

På høy tid — Realisering av funksjonshindredes rettigheter

11. mai 2023
Likestillings- og mangfoldsutvalget har utredet situasjonen til funksjonshindrede i Norge. De har utarbeidet en rekke anbefalinger og forslag til tiltak som vil fremme likestilling, hindre diskriminer...
Ingressbilde_likestilling

​NKBUF sitt innspill til Likestillings- og mangfoldsutvalget

15. desember 2022
Likestillings- og mangfoldsutvalget har fått i oppgave å utrede hvordan vi kan sikre et samfunn som gir rom for mangfold og annerledeshet.
Ingressbilde av en liten blond gutt

SOR-konferanse

UngSOR - for alle som er engasjert i gode levekår for barn og unge med utviklingshemming

14. november 2022
Stiftelsen SOR er nå klar for sin andre UngSOR. UngSOR skal være en møteplass for alle som er opptatt av barn og unge med utviklingshemming. Konferansen avholdes på Oslo kongressenter, 9.-10. februar ...

Ingressbilde til artikkel om St.Meld 8

Ny stortingsmelding gir tydelig retning for tjenestene til personer med utviklingshemming

07. november 2022
I den nye stortingsmeldingen som ble lagt frem 4 november blir det tydeliggjort at personer med utviklingshemming skal ha de samme rettighetene og mulighetene som alle andre til å delta i samfunnslive...
Bilde av kultur- og likestillingsminister Anette Trettebergstuen Foto: Ilja C. Hendel/Kulturdepartementet

Regjeringen vil inkorporere CRPD i norsk lov

07. oktober 2022
Mange har over flere år arbeidet for å få FN konvensjonen for mennesker med nedsatt funksjonsevne (CRPD) inn i menneskerettsloven. Et viktig steg på veien ble tatt når regjeringen denne uken presenter...
Ingressbilde_selvstyrt

Ingressbilde_urfolk

Levekår til personer med både nedsatt funksjonsevne og urfolksbakgrunn

08. februar 2022
Likestillingssenteret KUN har sett nærmere på levekårene til personer som både har nedsatt funksjonsevne og urfolksbakgrunn.
Ingressbilde med bilde av omslaget til boka Aktiv i eget liv

Aktiv i eget liv – utviklingshemmedes muligheter

Knutepunktet Fritid for alle ved Nasjonal kompetansetjenestefor barn og unge med funksjonsnedsettelser (NKBUF) gjennomførte i 2015 og 2016 et prosjekt hvor målet var å beskrive hvilke mulighetene vi h...
Bilde av plakat med Barnekonvensjonen

Barnekonvensjonens fødselsdag 20. november

20. november 2021
Conventions on the Rights of the Child ble vedtatt 20. november i 1989. Barnekonvensjonen, som vi kaller den på norsk, ble ratifisert av Norge i januar 1991.

Bilde av barn som sitter på gulvet i et klasserom mens læreren i front holder opp en bok.

Markering av FNs internasjonale dag for personer med nedsatt funksjonsevne

08. november 2021
Bufdir inviterer til markering av FNs internasjonale dag for personer med nedsatt funksjonsevne! Årets tema er konvensjonen for personer med nedsatt funksjonsevne (CRPD) og artikkel 24 som handler om ...
Stortingets logo - riksløve med øks og Stortinget i skrift

CRPD – en viktig konvensjon for personer med nedsatt funksjonsevne

25. februar 2021
9. mars skal Stortinget behandle om FNs konvensjon for rettigheter til personer med nedsatt funksjonsevne (CRPD) skal inn i norsk lov. 
Omslagsbilde til boken Funksjonshemmedes menneskerettigheter

Lærebok om funksjonshemmedes menneskerettigheter

02. juli 2019
Kjersti Skarstad har skrevet den første norske læreboken om funksjonshemmedes menneskerettigheter. Boken gir en innføring i hvordan menneskerettigheter bør forstås og praktiseres. Boken anbefales derf...