Omslaget til boka Aktiv i eget livBarne, likestillings- og inkluderingsdepartementet lanserte i 2012 informasjons- og utviklingsprogrammet ”Mennesker med utviklingshemming skal heller ikke diskrimineres!”.  Programmet tydeliggjorde et behov for mer kunnskap om hvordan en kan tilrettelegge for at personer med en utviklingshemming kan oppleve rett til et selvstendig liv og til å være en del av samfunnet på alle livsområder. Gjennom oppfølgningen av knutepunktet Fritid for alle har NKBUF erfart at praksisfeltet ofte mangler kunnskap og konkrete verktøy som ansatte kan ta i bruk for å sikre deltakelse i selvvalgte kultur- og fritidsorganisasjoner.

Det ble gjennomført et litteraturstudie som tydeliggjorde behov for en fagbok som kunne tydeliggjøre beskrivelser på hvordan fagpersoner kan legge tilrette for økt selvbestemmelse i en fagbok.

Stipendmidler fra Det faglitterære fond gjorde det mulig å realisere bokprosjektet. I boken som tematiserer muligheten til selvbestemmelse, aktivitet og deltakelse på ulike livsarenaer beskrives også tjenestetilbudets og tjenesteyters betingelser.

Mer informasjon om boken:

Midtsundstad, A. (2016): Aktiv i eget liv. Muligheter på ulike livsarenaer for mennesker med utviklingshemming. Bergen: Fagbokforlaget.

Omslaget til boka Aktiv i eget liv

Forfatter: Anders Midtsundstad
Forlag: Fagbokforlaget
ISBN: 978-82-450-1764-9
Utgitt: 12.09.2016
Pris: 255,-
Sider: 115

Kjøp boka