Barnehage og skole

Velg stikkord
Velg stikkord
Ingressbilde_utdanningsforskning

Inkludering i skolen

28. april 2022
Skolen skal utvikle inkluderende fellesskap som fremmer helse, trivsel og læring for alle elever. Mange skoleeiere arbeider systematisk for å gjøre dette til en realitet i skolehverdagen. Skolene tren...
LP 2020_barn som leker med ball i skogsalleen

Betraktninger rundt betydningen for barn og unge med funksjonsnedsettelser

Kroppsøving i den nye læreplanen

14. august 2020
I denne artikkelen settes søkelyset på hvordan den nye læreplanen (LP 2020) og fagplanen i kroppsøving (KRØ) åpner opp for inkludering og involvering av barn og unge med funksjonsnedsettelse i KRØ. 

Logoen til drop-in metoden

Drop-In metoden – beskrives som et viktig metodeverktøy dersom du har bekymring for en elev

22. juni 2016
I Helsedirektoratet har det i en del år vært satset på psykisk helse i skolen. Dersom du er bekymret for en elev, kan du, via hjemmesiden til Helsedirektoratet, få råd og veiledning om hvordan du kan ...
Bilde av omslaget til Fysioterapeuten nr. 3.16 om trening og læring

Malin trener inn skolefagene

13. juni 2016
15 år gamle Malin Nyrud på Fauske trener teorifagene inn. Hun har Williams' syndrom og har et enormt utbytte av et spesialopplegg for trening og læring som fysioterapeut Ann Iren Kårtveit og spesialpe...

Ingressbilde_utdanningsforskning

Inkludering i skolen

28. april 2022
Skolen skal utvikle inkluderende fellesskap som fremmer helse, trivsel og læring for alle elever. Mange skoleeiere arbeider systematisk for å gjøre dette til en realitet i skolehverdagen. Skolene tren...
LP 2020_barn som leker med ball i skogsalleen

Betraktninger rundt betydningen for barn og unge med funksjonsnedsettelser

Kroppsøving i den nye læreplanen

14. august 2020
I denne artikkelen settes søkelyset på hvordan den nye læreplanen (LP 2020) og fagplanen i kroppsøving (KRØ) åpner opp for inkludering og involvering av barn og unge med funksjonsnedsettelse i KRØ. 
Logoen til drop-in metoden

Drop-In metoden – beskrives som et viktig metodeverktøy dersom du har bekymring for en elev

22. juni 2016
I Helsedirektoratet har det i en del år vært satset på psykisk helse i skolen. Dersom du er bekymret for en elev, kan du, via hjemmesiden til Helsedirektoratet, få råd og veiledning om hvordan du kan ...

Bilde av omslaget til Fysioterapeuten nr. 3.16 om trening og læring

Malin trener inn skolefagene

13. juni 2016
15 år gamle Malin Nyrud på Fauske trener teorifagene inn. Hun har Williams' syndrom og har et enormt utbytte av et spesialopplegg for trening og læring som fysioterapeut Ann Iren Kårtveit og spesialpe...