Drop-In metoden – beskrives som et viktig metodeverktøy dersom du har bekymring for en elev

I Helsedirektoratet har det i en del år vært satset på psykisk helse i skolen. Dersom du er bekymret for en elev, kan du, via hjemmesiden til Helsedirektoratet, få råd og veiledning om hvordan du kan oppdage og følge opp en elev som ikke har det bra.

Logoen til drop-in metoden En av ressursene som er beskrevet er Drop-In metoden. Metoden brukes for å skape forandring sammen med elever som står i fare for å utvikle en elevrolle som hindrer psykisk helse, trivsel og læring.

Drop-In metoden har sitt teoretiske utgangspunkt i en doktoravhandling i pedagogikk av Jorunn H. Midtsundstad (2010).

Du finner metoden under overskriften Ressurser og verktøy for å håndtere bekymring for elever.

Les mer på Helsedirektoratets sider her:
https://helsedirektoratet.no/folkehelse/psykisk-helse-og-rus/psykisk-helse-i-skolen/bekymret-for-en-elev#ressurser-og-verktøy-for-å-håndtere-bekymring-for-elever