Logoen til drop-in metoden En av ressursene som er beskrevet er Drop-In metoden. Metoden brukes for å skape forandring sammen med elever som står i fare for å utvikle en elevrolle som hindrer psykisk helse, trivsel og læring.

Drop-In metoden har sitt teoretiske utgangspunkt i en doktoravhandling i pedagogikk av Jorunn H. Midtsundstad (2010).

Du finner metoden under overskriften Ressurser og verktøy for å håndtere bekymring for elever.

Les mer på Helsedirektoratets sider her:
https://helsedirektoratet.no/folkehelse/psykisk-helse-og-rus/psykisk-helse-i-skolen/bekymret-for-en-elev#ressurser-og-verktøy-for-å-håndtere-bekymring-for-elever