Drop-IN metoden brukes for å skape forandring sammen med elever som står i fare for å utvikle en elevrolle som hindrer god psykisk helse, trivsel og læring.

Drop-In-metoden har sitt teoretiske utgangspunkt i en doktoravhandling i pedagogikk av Jorunn H. Midtsundstad fra 2010. Metoden og nettsiden er utviklet med midler fra Kriminalitets -og rusforebyggende råd (KRÅD), Helsedirektoratet og Universitetet i Agder. Nettstedet er utviklet gjennom Helsedirektoratets satsningen: Psykisk helse i skolen og skal bidra til å gjøre metoden kjent. Målet er å øke mulighetene for individuell inkludering i skolen og samordning av skolens og kommunens forebyggende arbeid.

Nasjonal kompetansetjeneste for barn og unge med funksjonsnedsettelser (NKBUF), som er organisert i Helse Nord, drifter nettsiden.

Her er lenken til nettsiden: https://www.dropinmetoden.no 

Skjermbilde av nettsiden dropinmetoden.no

Skjermbilde av førstesiden på nettsiden dropinmetoden.no på mobilSkjermbilde av nettsiden dropinmetoden.no på mobil