Bilde av mange unger i klatreveggForskningsprosjektet er et fireårig multi-metodisk prosjekt som, utfra et motivasjonelt perspektiv, skal utforske ungdommer med funksjonsnedsettelse sin opplevelse av motivasjonsstøtten som gis ved opphold i spesialisert rehabilitering for vedlikeholdelse av fysisk aktivitet. Videre undersøkes de potensielle longitudinelle virkninger rehabiliteringsoppholdet har for motivasjon for fysisk aktivitet hos ungdommene i løpet av det første året etter hjemkomst i lokalmiljøet. Deltagerne i prosjektet er ungdommer med fysiske funksjonsnedsettelser mellom 13 og 17 år som har vært på et rehabiliteringsopphold på Beitostølen Helsesportsenter (BHSS) eller Valnesfjord Helsesportssenter (VHSS).

Forskningsprosjektet er et finansiert av Forskningssenter for Barne- og ungdomsidrett (FOBU) ved Norges Idrettshøgskole (NIH), Nasjonal kompetansetjeneste for barn og unge med funksjonsnedsettelser (NKBUF) og Beitostølen Helsesportsenter.


Lotte Stang Aune fullførte sin mastergrad i coaching og idrettspsykologi på Norges Idrettshøgskole i 2021. Masteroppgaven hennes handlet om parautøvere sin opplevde tilhørighet til trener og lagkamerater. Hun kommer selv fra svømming og jobbet i Norges Svømmeforbund som trener og med kompetanseutvikling mens hun studerte. Lotte har jobbet på NIH siden 2022 med ulike prosjekter, og startet som stipendiat i september 2023.

e-post: lottesa@nih.no


Bildet er tatt av Rachel på Unsplash