Registeret, som har fått navnet Kvalitetsregisteret for psykisk helsevern barn og unge (KVABUP), skal driftes via Universitetssykehuset Nord-Norge (UNN).

Vet for lite om kvaliteten på tjenestene 

Når så mange barn og unge i Norge mottar helsehjelp fra innen psykisk helsevern hvert år, tar man kanskje for gitt at kvaliteten er lik overalt. Det kan man ikke:

— Det er stor variasjon i helsetjenestene som gis til barn og unge med psykiske lidelser. De siste årene har det vært publisert flere rapporter som indikerer at det er uønsket variasjon i spesialisthelsetjenestene til barn og unge med psykiske lidelser. Vi håper etableringen av registeret vil gjøre det mulig å analyse årsakene til den uønskede variasjonen, sier Børge Mathiassen, psykologspesialist ved Barne- og ungdomspsykiatrisk avdeling ved UNN og faglig registerleder ved Nasjonalt register for psykisk helsevern for barn og unge.

Registeret vil forhåpentligvis også legge til rette for at variasjonen reduseres og det blir mer forutsigbart hvilken helsehjelp barn og deres familier kan forvente.

Les hele artikkelen her: https://www.helse-nord.no/nyheter/nyheter-skde/nytt-bup-register/

Bilde av beina til fire barn med støvler på