Det er et nasjonalt mål at alle skal ha mulighet til å drive friluftsliv som helsefremmende, trivselsskapende og miljøvennlig aktivitet i sitt nærmiljø hjemme og på ferie. For personer med en funksjonsnedsettelse krever dette mer planlegging. Gode turplanleggere som informerer godt om hvor en finner tilrettelagte turforslag er derfor viktig for mange. DNT, Friluftsrådene og Statskog har inngått en samarbeidsavtale for å videreutvikle UT.no som en nasjonal turplanlegger for alle.

Hamaren Aktivitetspark i Fyredal kommune er et godt eksempel på et friluftsområde som er utbygd med universell turvei, stier og sykkelløype som kan brukes av alle. Slik presenteres turforslaget på Ut.no: https://ut.no/turforslag/1113911/hamaren-aktivitetspark-i-fyresdal

Mange av DNT sine lokale foreninger tilbyr også tilrettelagte aktiviteter. En oversikt overdisse finner du her: Hvis ikke du finner noe der du bor, kan du ta kontakt med din lokalforening eller -turlag og spør om de har aktiviteter som kan passe.

https://www.dnt.no/dnt-tilrettelagt-lokalt/

Collage av fotografier som viser en tilrettelagt tursti ved Sognefjellshytta i Jotunheimen.

Bilder fra tilrettelagt sti ved Sognefjellshytta i Jotunheimen. Fotograf: Anders Midtsundstad 

En viktig utfordring 

En viktig utfordring handler om å få presentert enda flere tilrettelagte turforslag på Ut.no. Vi har tatt en prat med Helen Adamson som arbeider sentralt i DNT med tilrettelagte aktiviteter.

Hvordan arbeides det nasjonalt med å styrke kunnskapen om tilrettelagte turforslag?

- DNT og Friluftsrådenes Landsforbund har et prosjekt «Godt tilgjengelige turer» som jobber med akkurat dette. I løpet av 2023 – 25 håper vi å publisere «Godt tilgjengelige» turforslag over hele landet på UT.no. Målet er at ved å gi ut god informasjon om de viktigste faktorene for tilgjengelighet, skal alle kunne finne turer som passer for dem. Hvert turforslag vil inneholde informasjon om veien eller stien. En vil få informasjon om underlag, stigning, tverrfall, ledelinjer og eventuelle hindringer som for eksempel en bom eller bru. I tillegg vil det være informasjon om fasiliteter langs turen som parkering, toalett, steder man kan sette seg ned og om det er belysning.

Omslaget til brosjyre fra DNT om tilrettelagt friluftsliv.Hvilke tips og råd har du til de som søker tilrettelagte turtips?

- Vi er foreløpig i startfasen med publisering av Godt tilgjengelige turer med detaljerte beskrivelser. Du kan bruke filteret «Passer for rullestol» på UT.no, men disse er ikke kategorisert etter en standard definisjon. Hvor egnet turene er med rullestol vil variere veldig avhengig av både type rullestol og kjøreegenskaper. Har du tips til turer som er godt tilgjengelig eller hvis du vil bidra til å lage nye turforslag for UT.no kan en ta kontakt med DNT lokalt eller dnt-tilrettelagt@dnt.no.

Har du tips til andre digitale nettressurser?

- Mange friluftsområder i Norge har blitt kartlagt av Tilgjengelighetsprosjektet i regi av Kartverket. Resultatene ligger på Norgeskart.no. En finner informasjonen ved å søke på temakart «Tilgjengelighet». Her kan du finne detaljert informasjon om tilgjengelighet ved å klikke på de fargelagte streker som viser turveiene som er kartlagt.

Mer informasjon om DNT tilrettelagt kan du lese her:

DNT-Friluftsliv for personer med funksjonsnedsettelse.pdf