Bildet viser en telefon som viser det nye digitale ledsagerbeviset

Den nye ordningen vil gjøre ordningen mer brukervennlig og effektiv, både for personene som bruker ledsagerbeviset og de ansatte i kommunen som utsteder det.

Digitalt ledsagerbevis har blitt utviklet av KS digitale fellestjenester på oppdrag fra Barne- ungdoms- og familiedirektoratet (Bufdir). KS anbefaler kommunene allerede nå å forberede seg på å ta de nye ledsagerbevisene i bruk. Malene for ROS og DPIA ligger klare på Fiks-portalen. Mer informasjon kan du finne her:

https://www.ks.no/fagomrader/digitalisering/felleslosninger/digitale-felleslosninger---helse/snart-kan-kommunene-tilby-digitalt-ledsagerbevis/