Omslag til boken Dette passer ikke for sånne som deg. Fortellinger om fritid, forskjellsbehandling og funksjonsnedsettelseRedd Barna er bekymret for at postnummeret avgjør fritiden og livet til barn med funksjonsnedsettelser og deres familier, og at det er store forskjeller blant kommuner i Norge. Vi ønsker, med denne boka, å bidra til økt kunnskap, bryte ned fordommer og bidra til handling.

Hvordan diskrimineres barn med funksjonsnedsettelser?

På fritiden

Barnekonvensjonen artikkel 31 sier at alle barn og unge har rett til lek og fritid. Likevel forteller barn, unge og unge voksne med funksjonsnedsettelser at de møter på barrierer når de ønsker å delta på fritidsaktiviteter. De forteller om fordommer og mangel på kunnskap hos voksne enten det er trenere, fritidsledere eller ansatte i kommunen. At voksne undervurderer dem, snakker babyspråk til dem, og lager egne opplegg for dem. I rapporten Fritid for alle – uten fordommer kan du lese mer om deres erfaringer og hva de mener at må gjøres for at alle barn skal få delta.

Sitat: Hvis man stiller lavere forventninger til et barn på grunn av deres funksjonsnedsettelse, så er det veldig sterk diskriminering egentlig.  Ungdom med funksjonsnedsettelse

På skolen

Redd Barna har også snakket med ungdommer og unge voksne med funksjonsnedsettelser, foreldre, og lærere, om erfaringer med deltakelse og tilrettelegging i kroppsøvingstimer, aktivitetsdager og skoleutflukter. Mange forteller om det å bli tatt ut av undervisningen, få egne opplegg eller beskjed om at utflukten ikke er tilpasset. Samtidig sier opplæringsloven at barn og unge har rett på tilrettelagt undervisning og å delta sammen med klassen sin. Du finner mer om dette i rapporten «Du kan heller gå tur med mattelæreren» sammen med krav til skoleledere og myndigheter.

Sitat: Jeg hadde ikke gym før jeg begynte på ungdomsskolen. Det var først da jeg ble sett og inkludert i timen. Da fikk jeg en gymlærer som engasjerte seg.  Ung voksen med funksjonsnedsettelse

Boken kan lastes ned her: Dette-passer-ikke-for-s-nne-som-deg-ReddBarna-Enkeltsider-2024.pdf

Kilde

https://www.reddbarna.no/vart-arbeid/barn-i-norge/barn-med-funksjonsnedsettelser/#bok-fritid