Åpen nettressurs

Illustrasjon av aktivitetskort fra aktivibarnehagen.no

Verktøykassen inneholder forslag til over 150 ulike aktiviteter og leker, temasider, faglige ressurser og konkrete tips til barnehagehverdagen. Aktivitetene er beskrevet på utskriftsvennlige kort med bilde av aktiviteten på den ene siden og kort forklaring på den andre. Siden er konstruert slik at det skal være enkelt å finne ulike aktiviteter som passer til ulike steder/miljø, aldersgrupper, motoriske ferdigheter og fagområder i rammeplanen.

Fra samarbeid og forskning

Aktiv i barnehagen er utviklet ved Høgskulen på Vestlandet i samarbeid med barnehager i Vestland og Oslo, og er videre finansiert av Norges Forskningsråd, Høgskulen på Vestlandet v/Nasjonalt senter for mat, helse og fysisk aktivitet og Bydel Grorud, Oslo kommune. Verktøyet har utgangspunkt i forskningsprosjektet Active Learning Norwegian Preschool(er)s (ACTNOW). ACTNOW er et storskala forsknings- og utviklingsprosjekt knyttet til kompetanseutvikling for fremming av fysisk aktivitet i barnehagen som ble gjennomført i Sogn og Fjordane 2019-2022. I tett samarbeid med barnehagene som deltok i prosjektet, var målet å utvikle gode og bærekraftige modeller for mer og bedre fysisk aktivitet i barnehagen.

Illustrasjonsbilde fra nettestedet aktivibarnehagen.no

Kilder

https://aktivibarnehagen.no/

https://mhfa.no/arkiv/aktiv-i-barnehagen/

https://www.hvl.no/actnow