Bilde av et barn i en sitski og en voksen som styrer, bak.Frokostmøtet ble strømmet, og opptaket finnes her:

https://youtu.be/QwETtp-amb0

! På grunn av tekniske problemer er det et kort opphold tidlig i programmet. Vi beklager dette !

Tema: Perspektiver på brukermedvirkning - ved tildeling og bruk av aktivitetshjelpemidler

Målgruppe: Brukere/brukerorganisasjoner, myndigheter, NAV hjelpemiddelsentralene og ulike fagmiljøer som jobber med barn, unge og voksne med funksjonsnedsettelser.

For å oppnå et godt resultat i formidlingen av aktivitetshjelpemidler er det av stor betydning at det er god samhandling mellom bruker og formidler. I formidlingen av slike hjelpemidler skal bruker, og eventuelt pårørende og hjelper, sammen med fagpersoner finne gode og hensiktsmessige løsninger. Ut fra målsettingen om aktiv brukermedvirkning i formidlingsprosessen skal det legges vekt på brukernes egen kompetanse og behov.

Undersøkelser på hjelpemiddelområdet viser imidlertid at brukernes opplevelser ikke alltid samsvarer med målsettingene. Utfordringer knyttet til brukermedvirkning i formidlingsprosessen er at flere brukere erfarer at de ikke blir trodd, respektert eller lyttet til, ikke har særlig innflytelse på valg av hjelpemiddel, og opplever at fagfolk ikke forstår hvor viktig hjelpemidlene er for dem. Slike erfaringer er knyttet både til hjelpemiddelsentraler og kommuner.

På dette frokostmøtet ønsker vi å få frem ulike perspektiver og erfaringer fra formidlere og brukere på aktivitetshjelpemiddelområde. Vi ønsker å få frem erfaringer som gjør at vi i fremtiden kan bidra til at brukermedvirkningen blir realisert i møte med brukerne av aktivitetshjelpemidler. Hva er brukermedvirkning i tildelingen av aktivitetshjelpemidler og hvordan få det til?

Program

Kl. 08.30              Frokost serveres

Kl. 09.00              Velkommen og introduksjon til dagens tema

                            Heidi Pedersen, Stipendiat, NTNU

    Svein Bergem, Stipendiat, Nasjonal kompetansetjeneste for barn og unge med funksjonsnedsettelser

09.20-09.55        «Medvirkning og erfaringer fra et brukerperspektiv»

                        

09.55-10.15        Pause med påfyll

10.15-10.50       «Hvilke muligheter har vi for brukermedvirkning i formidling av aktivitetshjelpemidler og hvordan har vi på NAV Hjelpemiddelsentral Møre og Romsdal valgt å gjøre denne formidlingsprosessen i praksis?»

                         Randi Kalleland, Seniorrådgiver og fagansvarlig, bevegelse

10.50-11.15        Dialog og diskusjon

11.15-11.30        Oppsummering

Anders Midtsundstad, Seniorrådgiver, Nasjonal kompetansetjeneste for barn og unge med funksjonsnedsettelser


Nasjonal kompetansetjeneste for barn og unge med funksjonsnedsettelser ønsker å arrangere to frokostmøter hvert år på Litteraturhuset i Oslo, vår og høst.

På denne måten ønsker Kompetansetjenesten å komme i nærmere kontakt med brukerorganisasjoner, myndigheter og andre som jobber med barn, unge og unge voksne med funksjonsnedsettelser.

For å nå flest mulig vil vi tilstrebe oss på å få til strømming av arrangementet for alle som ikke kan komme til Litteraturhuset.