Konferansen ble strømmet og alle tilgjengelige filmer og presentasjoner vil bli lagt ut her på riktig plass i programmet. Når det gjelder parallellsesjonene er det bare tilgjengelig opptak fra parallellsesjon A. Spillelisten på vår Youtube-kanal finnes du her.

Onsdag 31. mai 2017

Plenum

11.00   Velkommen  – film

Dag Ofstad, leder for Nasjonal kompetansetjeneste for barn og unge med funksjonsnedsettelser

11.10   Åpning – film

Kai-Morten Terning, statssekretær i Barne- og likestillingsdepartementet

11.30   Kroppen – ingen hindring for å nå toppen – film

Torstein Lerhol

12.15   MIKI-senteret - en synlighetsbedrift – film

Jon-Henrik Larsen

13.15   Forventningers betydning for deltagelse – film | presentasjon | artikkel

Jorunn H. Midtsundstad, førsteamanuensis i pedagogikk ved UiA, seniorforsker ved Nasjonal kompetansetjeneste for barn og unge med funksjonsnedsettelser

14.45   Inkludering eller gjensidig utbytterike relasjoner? – film | presentasjon | artikkel

Reidar Säfvenbom, førsteamanuensis, Norges idrettshøgskole

18.00   Mingletid og kulturinnslag – Oppvisning ved Danselaboratoriet


Torsdag 1. juni 2017

Plenum

09.00   ” Utenforskapet endres. Hva gjør vi med det?”. Barns samspill med jevnaldrende: inkluderingsideal og hverdagspraksis – film | presentasjon

Borgunn Ytterhus, professor, Institutt for samfunnsmedisin og sykepleie, NTNU

09.40   Hvordan kan dans skapes i møte mellom ulike mennesker? – film | presentasjon | artikkel

Elen Øyen, danser og Tone Pernille Østern, professor, Program for lærerutdanning, NTNU

10.30 - 11.30 Parallellsesjon DEL 1

A        Ulikkroppede og mangfold | Sesjonsleder: Tove Pedersen Bergkvist

A-1 og -2: Foredrag og workshop – Ta på klær som er behagelige å bevege seg i.
Ingeborg Dugstad Sanders, kunstnerisk leder for” Danselaboratoriet” – film

B        Finnes det et inkluderingsideal? | Sesjonsleder: Jakob Joh. Djupvik

B-1: "Valgte vi rett?" - en fars oppsummering av snart 12 års skolegang – presentasjon | artikkel
Ragnar Skaug

B-2: No Isolation og historien om roboten AV1  – presentasjon | film om Av1

Kristin Dolve Larsen, ambassadør for No Isolation

C        Tilrettelegging av fritid | Sesjonsleder: Anders Midtsundstad

C-1: Støttekontaktens betydning for et aktivt og individuelt tilpasset sosialt liv | presentasjon

Brit Hauger, universitetslektor, NTNU

C-2: Hvordan legge til rette for deltakelse i selvvalgte fritidsaktiviteter gjennom et samarbeid mellom kommune og frivillige organisasjoner. | presentasjon

Sølvi Folkedal, koordinator, Aktiv fritid for ungdom i Askøy kommune

12.30 - 13.30 Parallellsesjon DEL 2

A        Barn og unge som er mye på sykehus | Sesjonsleder: Jorunn H. Midtsundstad

A-3: Skoleledere og læreres arbeid med å inkludere elever med langvarige sykefravær – film | presentasjon

Åsa Knudsen Backe, lærer, Sørlandet sykehus

A-4: Gi meg muligheten! Hvordan støtte barn som pendler mellom sykehusskole og lokal skole?  – film | presentasjon

Tove P. Bergkvist, seniorrådgiver, Nasjonal kompetansetjeneste for barn og unge med funksjonsnedsettelser

B        Inkluderende kroppsøving | Sesjonsleder: Reidun B. Jahnsen

B-3: Et kroppsøvingsfag – mangfoldige kropper – presentasjon

Gro Rugseth, førsteamanuensis, Høgskolen i Oslo og Akershus, Fakultet for helsefag,
Institutt for fysioterapi

B-4: Gym skal være for alle – glede og mestring. Aksept og forståelse hos de andre elevene skaper man ved å være åpen og gi elevene den informasjonen de trenger for å forstå – presentasjon | artikkel

Sondre Støckert, skoleelev, Kristin Nystrøm, kontaktlærer og Aslam Konar, kroppsøvingslærer og spesialpedagog, Solberg skole, Nedre Eiker.

C        Hjelpemidler til lek, sport og fritid (aktivitetshjelpemidler) – muligheter for deltakelse | Sesjonsleder: Sylvia Söderström

C-3: Erfaringer ved tildeling og bruk av aktivitetshjelpemidler – presentasjon

Heidi Pedersen, PhD. stipendiat, NTNU

C-4: Kunnskapsnivå og utfordringer knyttet til aktivitetshjelpmiddelområdet – presentasjon

Svein Bergem, PhD. stipendiat, Nasjonal kompetansetjeneste for barn og unge med funksjonsnedsettelser

13.45   Full deltakelse og likestilling for alle. Hvor står vi i dag?  – film | presentasjon

Jan Tøssebro, professor ved NTNU

14.30   Avslutningsbetraktninger – film

En samtale mellom Torstein Lerhol og Helge Gudmundsen