Person i rullestol på en brygge som holder armene vidåpneBak hvert foredrag står det enten "film", "presentasjon" eller begge deler. Velger du film kan du se foredraget fra konferansen, velger du presentasjon kan du lese eller laste ned presentasjonen.

Torsdag 4. februar 2016

10.30    Registrering og kaffe
11.00    Velkommen. Dag Ofstad, Leder for Nasjonal kompetansetjeneste for barn og unge med funksjonsnedsettelser, Astrid Nyquist, Direktør Beitostølen Helsesportsenter
11.10    Åpning. Anniken Hauglie, Arbeids- og sosialminister – film
11.30    Filosof Henrik Syse, Utstyrt for fremtiden? – et filosofisk blikk på de krav som kan stilles til samfunnets evne til å tilrettelegge hverdagen for barn og unge med funksjonsnedsettelser i denne forandringens tid – film | presentasjon
12.15    Tove Linnea Brandvik, Aktivitet – og deltakelse. Om det å våge å stå i annerledeshet – film | presentasjon
14.00    Per Fugelli, Jeg og flokken – en helsedans – film    

15.30 - 17.30  Parallellsesjoner (ingen opptak herfra)

A:    Familie, oppvekst og samfunn, Sesjonsleder: Trond Bliksvær
Astrid Nyquist og Reidun Jahnsen DELTA 2022 – Helsesportssentrenes potensiale for å fremme økt aktivitet og deltakelse for barn og unge med funksjonsnedsettelser. Et prosjektsamarbeid mellom BHSS, VHSS, HS og Nasjonal kompetansetjeneste for barn og unge med funksjonsnedsettelser.

Per Enok Baksjøberget og Katrine Kværne – Helhet og  Mestring, – Tverrfaglig rehabilitering etter omfattende kirurgiske inngrep

Shahrzad Arfa, Aktive sammen – mulig for oss – et minoritetsgruppeperspektiv

Trond Bliksvær, Tilpassa fysisk aktivitet og deltaking innan habiliteringstenestene – møtepunkt mellom kunnskapssystem

B:    Opplæring, utdanning og arbeid, Sesjonsleder: Dag Ofstad
Geir Arne Hageland, Dyrk godfoten – et benløst perspektiv – presentasjon

Anne-Mette Bredahl – Å få seg et godt liv, på tross, krever mot, oppfinnsomhet, sjanser og god støtte

Jorunn Midtsundstad, Samarbeid for barnets helhetlige utbytte, – et forskningsprosjekt sett i lys av nye veiledere – presentasjon

Dag Ofstad, Entreprenøriell dannelse, et nytt perspektiv på læringsprosesser? – presentasjon

C:    Hverdagsliv, helse, kultur og fritid, Sesjonsleder: Anders Midtsundstad
Svein Bergem, Aktivitetshjelpemidlers betydning for  aktivitet og deltakelse – presentasjon

Anne Merete Kissow Bevegelseseksperimentariet  idrettsfellesskap for mennesker med og uten funksjonsnedsettelse – presentasjon

Lena Klasson – Overvekt  – Utfordringer knyttet til individ og samfunn – presentasjon

Anders Midtsundstad, ”Aktiv i eget liv - utviklingshemmedes muligheter på kultur- og fritidsarenaen” – presentasjon

Fredag 5. februar 2016

09:00    Ole Hamre – ”Er det ikke vanskelig, blir det ikke bra.” Om mulighetene og energien som ligger i begrensninger og i å kjenne motstand
10.00    Jonny Jakobsen – ARCTIVITY – sommerens fineste opplevelse? – film | presentasjon
10.45    Simon Flack – MOVEASY  – en Tilgjengelighetsapp – film | presentasjon
11:15    Inga Bostad – Fri og avhengig! Dilemmaer og sprik mellom opplevd hverdag og internasjonale menneskerettigheter  – presentasjon
12.00    Marco Elsafadi, Ungdommens virkelighet– i kompleksitetens tidsalder  – film
13:00    Avslutningsbetraktninger  – film