Program Onsdag 25. mai 2016

  • Åpning v/ Dag Ofstad, leder av Nasjonal kompetansetjeneste for barn og unge med funksjonsnedsettelser. Last ned presentasjon her.
  • En presentasjon av funn fra en evaluering som bygger på en kartlegging av 18 kommuner som har mottatt tilskuddsmidler for utvikling av habiliteringstjenester for barn og unge v/ seniorrådgiver Midia Aminzadeh, Helsedirektoratet. Last ned presentasjon her.
     
  • Hvilke muligheter, begrensinger og behov eksisterer hos frivillige lag og orga