Det er blitt laget en ny nettside for metoden Fritid med Bistand. Boken Fritid med Bistand kom ut på Fagbokforlaget for 10 år siden (Midtsundstad 2013). I tillegg til boken ble det utviklet en nettside som viste trinnene i metoden og forklarte teorigrunnlaget for metoden. I forbindelse med at 2. utgave av boken Fritid med Bistand (Midtsundstad 2022) kom ut har vi pusset opp metodens hjemmeside. Adressen er den samme som før: www.fritidmedbistand.no 

Nasjonal kompetansetjeneste for barn og unge med funksjonsnedsettelser (NKBUF), som er organisert i Helse Nord, drifter nettsiden.

 

Skjermbilde av metode-nettsiden Fritid med Bistand

Bilde som viser smarttelefon med nettsiden fritidmedbistand.noBilde som viser smarttelefon med nettsiden fritidmedbistand.no og trinnene i metoden