HVA STUDIEN INNEBÆRER

•             24 ukers treningsstudie i Oslo, Bergen eller Trondheim

•             Trekking til A) trening & ernæringsgruppe eller B) ernæringsgruppe (figur 1)

•             Gruppe A:

•       3 styrkeøkter per uke av ca. 30 min, første 4 ukene veiledet på teststed, samt månedlige veiledede økter

•       Individtilpasset optimalisering av kosthold

•             Gruppe B:

•       Individtilpasset optimalisering av kosthold

•             Begge grupper:

•       Gjennomfører ellers sin normale fysiske aktivitet

•       Styrketester, blodprøve- og kostholdsanalyser, måling av beintetthet og kroppssammensetning, samt utfylling av spørreskjema før, midtveis og etter studieperioden (figur 1)

Modell som viser prosjektets ulike faser

HVEM SOM KAN DELTA

Kvinner og menn 18-50 år
Rullestolbruker mer enn 50% av våken tid
Ingen beinbrudd siste 6 måneder
Medfødt eller ervervet skade som bakgrunn for rullestolbruk
Aktuelle diagnoser: komplett eller inkomplett ryggmargsskade (≤Th6-nivå og ≥2 år gammel), ryggmargsbrokk, CP, dysmeli, hoftedysplasi og amputasjon
Stabil helsestatus uten kontraindikasjoner for styrketrening
Ikke gravid eller planlagt graviditet neste 6-12 måneder

DINE FORDELER

15 økter veiledet trening for Gruppe A
Gruppe B får tilbud om veiledet trening med samme styrkeprogram som gruppe A etter endt studieperiode
Oppfølging og optimalisering av ditt kosthold
Nøyaktige målinger av beintetthet og kroppssammensetning
Omfattende blodanalyser som gir god informasjon om helsestatus
Tett oppfølging av kvalifiserte trenere gjennom hele studieperioden
Mulighet for å trene på lokalt treningssenter under studieperioden

KONTAKT

Doktorgradsstipendiat Linn C. Risvang, Norges Idrettshøgskole: Telefon: 23 26 23 29 | E-post: linncr@nih.no

Kilde

https://www.nih.no/forskning/delta-i-forskning/helseeffekter-av-trening-og-enaring-hos-rullestolbrukere/