Skjermbilde av nettsiden Ungfritid.noNettressursen som driftes av Frivillighet Norge. Målet er at denne digitale løsningen kan gjøre det lettere for barn, ungdom og deres foresatte å finne frem til ønskede fritidsaktiviteter i nærmiljøet hvor en bor. Det er gratis for frivillige organisasjoner å registrere sine tilbud.  Ansatte i kommuner og andre som er i kontakt med barn og unge oppfordres til å spre kunnskapen om ungfritid.no. Nettressursen som er under utvikling finner du her:

https://ungfritid.no