Nordlys om høsten. Foto: Vegard Stien

Tid: 26. oktober 2023, Sted: Clarion Hotel The Edge, Tromsø

Arrangør: Norsk akademi for habiliteringsforskning i samarbeid med UNN Habilitering for barn og unge og Nasjonal kompetansetjeneste for barn og unge med funksjonsnedsettelser (NKBUF).


  • Konferansen var godkjent i oppbygging og fornyelse av relevant spesialistgodkjenning for fysioterapeuter med 6 timer.
  • Konferansen var godkjent av Norsk psykologforening som vedlikeholdskurs for spesialister med 6 timer. Betinget fysisk oppmøte.

Program

09.30 – 10.30         Registrering 

10.35 – 10.40         Åpning – Marianne Berg Halvorsen, Øyvind Kildalsen og Oddmar Ole Steinsvik, UNN Habilitering for barn og unge 

Sesjon 1: 10.45 – 12.15

10.45 – 11.05         Planlagt tvang i behandling av mennesker med utviklingshemming – hvordan skape et forskningsprosjekt?
Audny Anke og Silje Tessem, UiT Norges arktiske universitet, Institutt for klinisk medisin og UNN habilitering

11.05 – 11.25         Fysioterapeuters bruk av lek i habilitering av barn med motoriske funksjonsnedsettelser
Ragnhild Håkstad, UiT Norges arktiske universitet, Institutt for helse og omsorgsfag

11.25 – 11.45         Barn med sjeldne syndromer: en systematisk kunnskapsoppsummering av foreldreerfaringer
Charlotte von der Lippe, Seksjon for Medisinsk Genetikk, Sykehuset Telemark, Skien

11.45 – 12.05         Botulinum toxin A i leggmuskulaturen – blir det lettere å gå for barn med CP?
Anne Elisabeth Ross Raftemo og Siri Merete Brændvik, Sykehuset i Vestfold, NTNU, Institutt for nevromedisin, St. Olavs hospital

---------------------------  12.15 – 13.15 Lunsj og mingletid  ---------------------------

Sesjon 2: 13.15 – 14.35

13.15 – 13.35         Statusrapport fra PIH Multi studien
Jon Skranes, prosjektleder, enhetsleder HABU SSA, MD PhD, Sørlandet Sykehus HF/NTNU og Kristian Sørensen, enhetsleder RIB, psykologspesialist, Sørlandet Sykehus HF

13.35 – 13.55         PhD-sammendrag: Faktorer som kan styrke tilpasning hos ungdommer som lever med et annerledes medfødt utseende.
Deniz Zelihic, OUS, Senter for sjeldne diagnoser

13.55 – 14.15         PhD-sammendrag: Smerte og helserelatert livskvalitet hos barn og unge med cerebral parese
Selma Mujezinovic Larsen, UiO, OuS.

14.15 – 14.35         PhD-sammendrag: Tverrprofesjonelt samarbeid i overgangen fra fengsel til samfunn med fokus på innsatte med intellektuell funksjonsnedsettelse og rusproblemer.
Bjørn Kjetil Larsen, Høgskulen i Volda/Høgskolen i Molde.

----------------------   14.35 – 14.55 Forfriskninger og mingletid  ---------------------

Sesjon 3: 14.55 – 15.55

Kl. 14.55 – 15.15    PhD-sammendrag: Tilleggsvansker hos barn som utredes for autismespektrumforstyrrelse
Lise Reindal, NTNU

Kl. 15.15 – 15.35    Autisme og psykisk helse: en systematisk kunnskapsoppsummering av hvilke instrumenter som fungerer i klinikken
Marianne Berg Halvorsen, UNN Habilitering for barn og unge 

Kl. 15.35 – 16.00    Avslutning og info. om neste års konferanse
Cathrine Utne Sandberg og Ingrid Helland, Helse Sør-Øst og neste års arrangør ved Nasjonalt akademi for habiliteringsforskning

Alle foredragsholdere har 15 min. til disposisjon for presentasjon +5 min. til spørsmål/dialog med tilhørerne.


Kontakt

Kontakt for konferansen 2023
Navn: Marianne Berg Halvorsen
E-post: Marianne.Berg.Halvorsen@unn.no
Tlf: 77 75 59 71


Programkomiteen

Programkomiteen har følgende medlemmer: Inger Cathrine Utne Sandberg og Ingrid Helland, HSØ, Emmy E. Langøy og Tordis Ustad, HMN, Marianne Berg Halvorsen, Øyvind Kildalsen, Oddmar Ole Steinsvik og Anders Midtsundstad, HN, Silja Torvik Griffiths og Edith Victoria Lunde, HV

Norsk akademi for habiliteringsforskning 

Norsk akademi for habiliteringsforskning er basert på samarbeid mellom representanter for habiliteringsenheter i spesialisthelsetjenesten og ved universitet og høgskoler i Norge.
Forløper for «akademiet» var Nasjonalt forskningsnettverk innen (barne)habilitering som ble grunnlagt ved Oslo universitetssykehus i 2010. Fra 2012 har ledelse av forskningsnettverket gått på omgang mellom helseregionene for periode på 2 år av gangen. I 2020 og 2021 ledet Helse Vest nettverket. I 2018 og 2019 Helse Midt-Norge, 2016 og 2017 Helse Sør-Øst, 2014 og 2015 Helse Nord og 2012 og 2013 Helse Vest. For årene 2022 - 2023 var det Helse Nord som hadde ansvaret for konferansen.