Bilde av en vinterkveld i Tromsø. Copyright: Bård Løken / www.nordnorge.com

Programkomiteen i Norsk akademi for habiliteringsforskning har besluttet å gjennomføre en hybridkonferanse i 2023. Konferansen gjennomføres fysisk i Tromsø.


Tid: 26. oktober 2023

Sted: The Edge hotell, Tromsø

Arrangør: Norsk akademi for habiliteringsforskning i samarbeid med Nasjonal kompetansetjeneste for barn og unge med funksjonsnedsettelser.


Kontakt

Programkomiteen
Navn: Edith Victoria Lunde
E-post: edith.victoria.lunde@helse-bergen.no
Mobil: 932 55 345

Kontakt for konferansen 2023
Navn: Marianne Berg Halvorsen
E-post: Marianne.Berg.Halvorsen@unn.no
Tlf: 77 75 59 71

Posters/stand
Dersom konferansedeltakere ønsker å presentere sitt forskningsprosjekt med poster eller stand, ta kontakt med Stine Irgens på e-post stine.irgens@vhss.no.


Programkomiteen

Programkomiteen har følgende medlemmer: Inger Cathrine Utne Sandberg og Ingrid Helland, HSØ, Emmy E. Langøy og Tordis Ustad, HMN, Marianne Berg Halvorsen, Øyvind Kildalsen, Oddmar Ole Steinsvik og Anders Midtsundstad, HN, Silja Torvik Griffiths og Edith Victoria Lunde, HV

Norsk akademi for habiliteringsforskning 

Norsk akademi for habiliteringsforskning er basert på samarbeid mellom representanter for habiliteringsenheter i spesialisthelsetjenesten og ved universitet og høgskoler i Norge.
Forløper for «akademiet» var Nasjonalt forskningsnettverk innen (barne)habilitering som ble grunnlagt ved Oslo universitetssykehus i 2010. Fra 2012 har ledelse av forskningsnettverket gått på omgang mellom helseregionene for periode på 2 år av gangen. I 2020 og 2021 ledet Helse Vest nettverket. I 2018 og 2019 Helse Midt-Norge, 2016 og 2017 Helse Sør-Øst, 2014 og 2015 Helse Nord og 2012 og 2013 Helse Vest. For årene 2022 - 2023 er det Helse Nord som igjen har ansvaret for konferansen.