Likeverdige muligheter for aktivitet og deltakelse er et viktig tema for fagpersoner som i sitt arbeid møter personer med nedsatt funksjonsevne. Det er et tema som krever tverrfaglighet og samhandling på tvers av både faglig og administrativt nivå. Foreleserne var en god miks av mennesker med personlige historier, forskere og fagfolk. 

Bilde fra undervisningsauditorium Nord universitet

Overordnet mål for undervisningen er at den skal

 • gi inspirasjon og motivasjon for et videre faglig fokus på kunnskap som er nødvendig for å realisere likeverdige muligheter og reell deltakelse for alle.
 • være en faglig inspirasjon til å arbeide for at alle mennesker skal ha mulighet til å leve et aktivt og selvstendig liv.
 • skape nysgjerrighet og forståelse for at samhandling og samskaping på tvers av profesjoner er nødvendig for å realisere likeverdige muligheter for aktivitet og deltakelse. Dette kan også innebære å inkludere områder utenfor tradisjonelle profesjonsfag, for eksempel frivillig sektor.

Forelesere

 • Velkommen – Anders Midtsundstad, faglig leder for Nasjonal kompetansetjeneste for barn og unge med funksjonsnedsettelser (NKBUF) [Presentasjon]
 • Perspektiver på funksjonshemming og profesjoner – Jan-Kåre Breivik, Professor i sosialt arbeid, Fakultet for samfunnsvitenskap
 • Små skritt på veien mot et felles mål – Christer Hagen, sosionom. Brukererfaring [Presentasjon]
 • Å leve med kommunikasjonsutfordringer – Mia Johansen, Jobber ved Stadiontunet dagsenter. Brukererfaring
 • Forventningers betydning for aktivitet og deltagelse – Tove Pedersen Bergkvist , Seniorrådgiver ved NKBUF [Presentasjon]
 • Tverrprofesjonelt arbeid – fra politiske føringer til oppfølging i praksis. - Muligheter og utfordringer – Ellen Berg, Norges Idrettshøgskole, tidligere Sunnaas Sykehus, TRS kompetansesenter for sjeldne diagnoser [Presentasjon]
 • Fritid med Bistand. En metode for å støtte sosial inkludering – Anders Midtsundstad, faglig leder NKBUF [Presentasjon]
 • Ikke si du ikke kan før du har forsøkt - men ta ett skritt av gangen! – Marte Imingen, ULOBA, Bodø. Brukererfaring [Presentasjon]
 • Aktivitetshjelpemidler – Hva er det og hvorfor er det så betydningsfullt for aktivitet og deltakelse? – Inger Sjøberg, friluftspedagog ved Valnesfjord Helsesportssenter og Svein Bergem, Aktivitetskonsulent ved Paraidrettssenteret i Trøndelag, tidligere idrettspedagog ved Valnesfjord Helsesportssenter og ph.d ved NKBUF [Presentasjon]
 • Mamma til Fredrik. – Anne-Kari Østensen. Erfaring som pårørende 

Kontaktperson på temaet: Seniorrådgiver Tove Bergkvist