Logoene til de samarbeidende institusjonene

Studieinformasjon

Oppstart høst 2018 og januar 2019.

Studiet er en etter- og videreutdanning hvor det er mulig å søke på grunnlag av realkompetanse.

Alle deltakerne får bevis for gjennomført kurs.

Bestått eksamen oppnår 15 studiepoeng.

Deltid / samlingsbasert, 4 samlinger à to dager.

Kostnader for offentlig ansatte er kr 5.800,-

Kostnader for deltakere som ikke er knyttet til offentlig virksomhet er kr 2.800,.

Kurs/studiesteder: Bodø, Mosjøen, Svolvær(Kabelvåg), og Stokmarknes.

Datoer for samlinger: Klikk her

Søk opptak på studiet her.


Studiet tilbys som et ledd i arbeidet med å styrke, effektivisere og videreutvikle kommunenes støttekontakttjeneste og tilrettelegging av aktiviteter, fritid og kultur overfor enkeltpersoner gjennom tilbud innenfor oppvekst, kultur, helse og omsorg i Nordland.

Det gjøres mye godt arbeid lokalt og nasjonalt for å inkludere i sosiale fellesskap og aktiviteter, men det gjenstår fortsatt mye før det er en reell mulighet for deltakelse for alle.

Collage som illustrasjon til studietilbudet

Gjennom et opplærings- og innovasjonsprosjektet over 3 år hvor studiet har en sentral plass, ønsker vi å formidle kunnskap om hvordan en kan tilrettelegge slik at flere får mulighet til å delta i, og ha innflytelse over aktiviteter etter eget ønske. Gjennom kultur- og fritidsaktviteter kan personer med funksjonsnedsettelse, eldre og andre bli inkludert i fellesskap og oppleve tilhørighet og mestring.

Målgruppe

Ansatte som arbeider innenfor oppvekst, kultur, helse og omsorg i kommuner, spesialisthelsetjenesten og frivillig sektor, samt frivillige representanter fra de kommunale rådene for likestilling av funksjonshemmede, eldreråd, brukerorganisasjoner og frivillig sektor.

Opplærings- og innovasjonsprosjektet «Helt innafor og sammen med andre»

Etter at studiet er gjennomført opprettes det egne nettverk i alle regionene hvor studiet gjennomføres. Her vil studentene få anledning til å delta på halvårlige samlinger over en dag. Målet er at de regionale nettverkene skal støtte arbeidet med å styrke og videreutvikle tjenestetilbud innenfor feltet støttekontakt, kultur- og fritidsdeltakelse.

Omslagsbilde til brosjyren om studietilbudet kultur, fritid og aktiv omsorgForventede resultater

Målet er å gi kunnskap og praktiske verktøy for hvordan en lokalt og regionalt kan forebygge utenforskap gjennom et kontinuerlig arbeid. Prosjektet har som målsetting å øke samhandlingen mellom offentlig og frivillig sektor for å tilrettelegge og skape økt deltakelse i samfunnet gjennom konkrete virkemidler.
Folkehelsearbeid er lagarbeid hvor alle må være med å bidra. Det gjør det viktig å styrke verdier som gir det enkelte individ og grupper mulighet for ansvar, delaktighet, solidaritet, mestring og kontroll over eget liv. Gjennom å tilby både et studie og en innovasjon, tilbys «verktøy» som gjør en bedre i stand til å tilby tiltak, og en oppfølgning over to år hvor en kan få støtte underveis.

Oppstartsdatoer

Følgende datoer gjelder for oppstart av studiet på de enkelte studiestedene:
Bodø: 1. samling: mandag 29.10 og tirsdag 30.10.18, kl. 09.00 – 15.00
Sted: Bodø, Nordland kultursenter, Stabburet, Gamle Riksvei 53.

Svolvær (Kabelvåg): 1. samling: onsdag 31.10 og torsdag 01.11.18, kl. 09.00 –15.00
Sted: Kabelvåg, Tore Hjorts gate 24 (Det gamle fengselet).

Stokmarknes: Studiestart januar 2019. 1. samling: mandag 07.01 og tirsdag 08.01, kl. 09.00 –15.00
Sted: Hadsel kommune, Rådhusgata 5, 8450 Stokmarknes (kommunestyresalen i 5 etg.)

Mosjøen: Studiestart januar 2019. 1. samling: onsdag 09.01 og torsdag 10.01, kl. 09.00 –15.00
Sted: Jakobsbrygga, Sjøgata 31B, 8656 Mosjøen

For fullstendig oversikt over samlingsdatoene, klikk her.

Ansvarlige

Nasjonal kompetansetjeneste for barn og unge med funksjonsnedsettelser som har ansvaret for å følge opp knutepunktet Fritid for alle nasjonalt, har ansvar for å koordinere og lede arbeidet regionalt i nært samarbeid med Nordland fylkeskommune, Universitetet i Sørøst-Norge, KS Nordland og Senter for omsorgsforskning, sør.

Våre samarbeidspartnere er Helse Nord, Frivillighet Norge og Unge funksjonshemmede.

Kontaktpersoner

Bilde av Gro LorentzenFagansvarlig for studiet

Gro Lorentzen, Førstelektor, Universitetet i Sørøst-Norge
mobil 908 21 034 eller e-post gro.lorentzen@usn.no

Bilde av Anders MidtsundstadProsjektansvarlig

Anders Midtsundstad, Seniorrådgiver, Nasjonal kompetansetjeneste for barn og unge med funksjonsnedsettelser
mobil 901 30 797 eller e-post anders.midtsundstad@vhss.no