Omslagsbilde til veileder fra HelsetilsynetStatsforvalterne skal i 2022 og 2023 gjennomføre landsomfattende tilsyn og undersøke om barn i barne- og avlastningsbolig får habilitering/opplæring som samsvarer med deres behov.

Gjennom tilsyn som gjennomføres etter oppdrag fra Helsetilsynet skal statsforvalteren vurdere om barne- og avlastningsboligen:

  •  har tilstrekkelig informasjon om barnets situasjon og behov
  •  bruker informasjonen til å identifisere behov for habilitering/opplæring og til å utforme mål og tiltak for barnet
  •  gjennomfører tiltak for habilitering/opplæring
  •  evaluerer og korrigerer mål og tiltak for habilitering/opplæring

Statsforvalteren skal under tilsynet sette seg grundig inn i informasjonen om barnas situasjon og velge ut 2-3 tiltak for habilitering/opplæring som skal følges videre i tilsynet.

Barna i barne- og avlastningsboliger har ulike behov, men de har til felles at de trenger bistand til å utvikle funksjons- og mestringsevne slik at de i størst mulig grad kan oppleve selvstendighet, deltakelse og livskvalitet.

De første tilsynsrapportene er publisert. De viser alle omfattende mangler og brudd på lovverket.

Statsforvalteren følger opp kommunene og private tjenesteleverandører som får tilsyn, men resultatene fra dette tilsynet synliggjør viktigheten av at ledelsen og ansatte ved alle barne- og avlastningsboliger bør gå igjennom måten de organiserer sine tjenester.

Veilederen, som er utarbeidet for dette landsomfattende tilsynet, vil sammen med tilsynsrapportene som er publisert, kunne brukes aktivt for å forbedre tjenestene.

Disse finnes på hjemmesiden til Helsetilsynet:

https://www.helsetilsynet.no/tilsyn/landsomfattende-tilsyn/landsomfattende-tilsyn-helse-og-omsorgstjenester/20222023-faar-barn-i-barne-og-avlastningsboliger-habiliteringopplaering-i-samsvar-med-sine-behov/