Foto av rapporten Å eie sin egen historie som ligger oppslått på et bordAktivitet og deltakelse er viktig for alle barn og unge. For noen, ofte de sårbare, fordrer dette hjelp fra flere tjenester i oppveksten. God og riktig hjelp kan forebygge utenforskap. Selv om en mottar hjelp fra både skole, helsevesenet, barnevernet og eller andre – er hjelpen ofte fragmentert.

Hvis en lurer på hva som skal til for å hjelpe barn og unge, er det viktig å involvere de det gjelder. Det er en generell regel, som altfor ofte blir glemt, kanskje spesielt i forhold til barn og unge, selv med økt fokus på brukermedvirkning. Barnekonvensjonen artikkel 12 fastslår «at alle barn har rett til å si sin mening, og deres mening skal bli tatt på alvor». Det er derfor på høy tid at de får muligheten til å medvirke sterkere i det som angår dem.

Barneombudet har løst dette ved å involvere en ekspertgruppe bestående av syv ungdommer i alderen 16-20 år, med erfaringer fra ulike hjelpeinstanser og samarbeid mellom disse. På bakgrunn av dette oppdraget ble rapporten «Å eie sin egen historie» utarbeidet.  Et av hovedbudskapene til ungdommene er at vi ikke kan samarbeide om hjelpen til barn og unge uten å samarbeide med dem.

Ett annet råd er å lage en «verktøykasse» for hjelpetjenestene med forslag til hvordan kommunikasjonen og samarbeid mellom tjenestene kan styrkes.

Tross gode intensjoner og lovpålagte rettigheter om koordinator opplever familier med behov for sammenhengende og koordinerte tjenester mangelfult samarbeid mellom systemer og instanser som skal hjelpe dem. Rapporten presenterer flere aktuelle sitater fra ungdommene, bla «Når hjelperne ikke snakker med hverandre kaster vi bort mye tid og må gå til mange hjelpere. Og får flere og kanskje ulike løsninger.»

 

Omslaget til rapporten Å eie sin egen historie. Bilde av en ung jente som holder et skateboardRapporten «Å eie sin egen historie» fra Barneombudet er ett steg i riktig retning mot å forebygge utenforskap og øke samarbeid og medvirkning.

Rapporten kan i sin helhet lastes ned her, god lesning!

A-eie-sin-egen-historie.pdf

Kilde

https://www.barneombudet.no/vart-arbeid/publikasjoner/a-eie-sin-egen-historie