Bilde av nettside Målgruppen er barn og unge fra lavinntektsfamilier, jenter med minoritetsbakgrunn, mennesker med nedsatt funksjonsevne og trenere og ledere.

Ordningen forvaltes av Lotteri- og stiftelsestilsynet, og de vil etter planen ta imot søknader fra begynnelsen av mai.

De 200 millionene er finansiert i samarbeid med staten og de private bidragsyterne OBOS, Sparebankstiftelsen DNB og Stiftelsen VI. Ordningen gjelder for 2022 og 2023.

- Alle barn og unge skal kunne delta i idrett og fysisk aktivitet, uavhengig av hvem de er, hvor de bor, eller hvor mye foreldrene tjener. Dessverre er det mange som faller fra, eller som aldri får delta i det hele tatt. Nå lanserer vi en ny ordning med 200 millioner kroner som skal bidra til økt deltakelse for barn og unge i idrett og fysisk aktivitet, sier kultur- og likestillingsminister Anette Trettebergstuen i en pressemelding.

Les mer

Les hele saken hos idrettsforbundet: https://www.idrettsforbundet.no/nyheter/2022/ny-ordning-idrettslag-kan-soke-om-tilskudd-til-mangfolds--og-inkluderingstiltak/?fbclid=IwAR0RQcn6iQHZZWOfYMzERUskxb9LBm5SeEvj-_KHXNAG3E_5VLhaAPdYUHU

Lenke til pressemeldingen:
https://www.regjeringen.no/no/aktuelt/200-millioner-til-mangfold-og-inkludering-i-idrett-og-fysisk-aktivitet/id2907971/?fbclid=IwAR0RhWJL97Uu1d61t6aQr027oUlvAVeOVt_TBifO5q-OOY2HHjv3M_4d-ls

Les om tilskuddet her:
https://lottstift.no/for-frivilligheten/mangfold-og-inkludering/