Bilde av tre personer som ser på en dataskjermPersoner med utviklingshemming har tradisjonelt hatt liten innflytelse på kunnskapsutvikling om egen livssituasjon, står det i prosjektbeskrivelsen til forprosjektet. Men i de senere år har de politiske føringene endret seg.

- Nå er det helt klare føringer på at personer med utviklingshemming skal være med i forskningsprosesser som omhandler deres eget liv og livssituasjon. For eksempel må man grunngi hvorfor man ikke har med brukergrupper i forskningsprosjekter, hvor dette er relevant, når man søker om støtte, forteller førstelektor ved høgskolen i Østfold, høgskolen i Molde og prosjektleder, May Østby.

FN-konvensjonen

Likeverdig samfunnsdeltakelse er også i tråd med FN-konvensjonen for rettigheter til mennesker med nedsatt funksjonsevne (CRPD). Østby har arbeidet med inkludering av personer med utviklingshemming i forskning siden 2011. Hun viser også til ideologiske føringer i forskningsmiljøene.

- Dette handler også om ideologi. Det er de som har skoen på som vet hvor den trykker. Vi som forskere kan bare til en viss grad forstå hvordan deres liv oppleves.

Koronapandemien og prosjektutvikling

Østby forteller også at koronapandemien har påvirket fremdriften i prosjektet med å utvikle forskerkurset. - Vi ligger et halvt år etter planen. Vi skulle egentlig ha startet opp i høst, men koronapandemien har ført til at vi har brukt lenger tid, fordi vi ikke har kunnet hatt fysiske møter. Noen medforskere i forprosjektet trenger støtte ved avvikling av digitale møter, men det har gått veldig bra med tilrettelegging og mer tid.

Kurset

I forskerkurset, som er utviklet, skal personer med utviklingshemming lære om hele forskningsprosessen. - De skal etter ferdig kurs ha kompetanse til å delta som medforskere i ulike forskningsprosjekter, som omhandler deres eget liv. De skal da ha fått en grunnleggende forståelse av hva forskning er og hva et forskningsprosjekt består av, forteller Østby.

Deltakerne skal blant annet lære seg å intervjue, lage spørsmål til spørreundersøkelser og lære hvordan de analyserer innsamlet data. - De skal utvikle kompetanse til å være med i hvert ledd av forskningsprosessen. Undervisningen er tilrettelagt med lettlest materiale og vi bruker metoder som er enklere å forstå.

En del av kurset skal handle om forskningsetikk. - De skal også lære om hvordan de behandler innsamlet data og taushetsplikten.

Av og for personer med utviklingshemming

Kurset er utviklet av medforskere med utviklingshemming og forskere fra seks høgskoler og universitet i Norge (NORD, NTNU, HiM, VID, OsloMet og HIOF) og prosjekteier er NFU. Kurset vil bli holdt de stedene høgskolene og universitetene har tilholdssted- Sandnes, Fredrikstad, Oslo, Molde, Trondheim og Namsos. Det er plass til fem deltakere på hvert kurs. Kurset er gratis og fristen for å søke er 5.januar, 2021. Prosjektet er støttet av Stiftelsen Dam.

Søknad

Østby håper de får mange søkere. - Dersom dere kjenner noen som dette kurset er aktuelt for, så send dem gjerne informasjon om hvordan de søker, avslutter hun.

Her finner du informasjon om søknadsprosessen: Har du lyst til å gå på kurs om forskning?

Kilde

https://naku.no/aktivitet/forskerkurs-personer-med-utviklingshemming