Bilde av hender som holder en halvspist donut med sukker på"Prosjektleder og forskningsingeniør i SINTEF, Nina Vanvik Hansen. har erfaring som sykepleier, og leder forprosjektet «Ungdom og overvekt». Gjennom intervjuer og workshoper i samarbeid med overvektig ungdom og foreldrene deres, har målet vært å finne ut hvordan man best kommuniserer med,og følger opp, ungdom som har problemer med mat og egen vekt.

I tillegg har forskerne gjort en grundig behovskartlegging for å få oversikt over det de kaller «brukerreisen» til ungdom med fedme på tvers av spesialist- og primærhelsetjenesten.

– Planen er å bruke erfaringene til en videreføring der vi kan konkretisere og gå videre med funnene fra denne studien, utdyper kollega og industridesigner i SINTEF, Anne Karen Aanonli.

Målet er å utvikle et eller flere digitale verktøy som kan hjelpe ungdom med å regulere matinntaket og aktivitetsnivået sitt.

– Det som er litt spesielt med dette prosjektet er at det har så sterk brukermedvirkning og at den er førende for resultatet. Vi ser altså på behovene til alle som er involvert i tjenesten og så prøver vi å komme frem til konsepter som møter disse behovene i størst mulig grad, forklarer Aanonli."

Ovenstående utsnitt er hentet fra Gemini.no. Les hele den gode og informative artikkelen der: https://gemini.no/2016/08/hvordan-hjelpe-overvektig-ungdom-best-mulig/

Kilde: SINTEF Teknologi og samfunn, avdeling for Medisinsk teknologi


Prosjektet er finansiert av Helsedirektoratet og Innovasjon Norge, mens eierne er St. Olavs Hospital og Overhalla kommune. Her finner du link til prosjektsiden «Barn og overvekt.»