Omslaget til boka  Heterogeneity General Didactics Meets the StrangerSvaret artikkelen gir er at mangfold blir et problem når vi oppfatter undervisning som noe som foregår mellom en lærer og en elev som snakker om et innhold. I stedet argumenteres det for å se mangfold som en fordel for elevenes læring, utvikling og sosialisering. Begrunnelsen er at mangfoldet i klasserommet gir elevene muligheter til å velge mellom ulike roller, forståelser av innholdet og forventningsnivå. Artikkelen skaper grunnlag for å argumentere for mangfold som en fordel for undervisning.

Artikkelen er et resultat av et samarbeid mellom Universitetet i Agder og Høgskulen i Volda som arrangerte et seminar med internasjonale forskere rundt spørsmålet:

Heterogeneity General Didactics Meets the Stranger.

Her kan du finne mer informasjon:

https://www.bokklubben.no/laererutdanning/heterogeneity-tobias-werler/produkt.do?produktId=6831828