Omslaget til den nye utgaven av Fritid med Bistand

Forfatter: Anders Midtsundstad
Forlag: Fagbokforlaget
ISBN: 978-82-450-3917-7
Utgis: 2022
Pris: 319,-
Sider: 134

Kjøp boka

Metoden Fritid med Bistand (FmB) går ut på å hjelpe mennesker med ulike bistandsbehov inn i fritidsaktiviteter. Metoden bygger på et mestringsperspektiv, med vekt på den enkeltes ønsker, behov og drømmer. Målsettingen er at deltakere blir inkludert i selvvalgte kultur- og fritidsorganisasjoner. Boken beskriver metoden og viser hvordan man systematisk kan arbeide for å bistå enkeltmennesker i deres inkluderingsprosess.

FmB har sitt teoretiske fundament i normalisering og empowerment. Målet er å skape en prosess hvor mennesker bygger opp evnen til å handle på egne vegne, og på denne måten styrker selvbildet sitt. Metoden har gitt retning til videreutvikling av den lovpålagte støttekontakttjenesten, men brukes i mange kommuner også til å styrke arbeidet med folkehelse, forebygging og rehabilitering.

Boken retter seg mot studenter i helse-, sosial- og kulturfaglige utdanninger. Den vil også ha interesse for ansatte i offentlig og frivillig sektor som er opptatt av hvordan man kan tilrettelegge fritiden for andre.


Anders Midtsundstad er sosionom med master i sosialt arbeid. Han er ansatt som seniorrådgiver ved Nasjonal kompetansetjeneste for barn og unge med funksjonsnedsettelser (NKBUF) og førstelektor ved VID vitenskapelige høgskole. Siden 2007 har han ledet knutepunkt «Fritid for alle» – en nasjonal satsning knyttet til støttekontakt, kultur- og fritidsdeltakelse.