Skjermdump av svensk nettsideHensikten med denne studien var å beskrive hvordan ungdom med ADHD tenker og hvordan de har det i hverdagslivet og på skolen. Forskerne sier at det er forsket mye på ADHD-diagnosen. Men det er ikke så ofte at ungdom selv blir spurt om hvordan de opplever det å ha ADHD. 

Blant hovedproblemene for disse ungdommene har vært konsentrasjon og problemer med å sitte stille og planlegge skolearbeidet. De snakker om kaos i tankene, trøtthet, problemer med å huske og finne motivasjon.

Et viktig funn i studien er at ungdommene mener at det ikke har vært mye støtte å få fra skolen. Noen av de 12 ungdommene har også opplevd at skolen møter ADHD-diagnosen med skepsis. Dette bidrar til at de får en negativ holdning til skolen. De er redde for at de ikke skal klare seg der.

«Skolen er det eneste stedet jeg hater ADHD», er det en ungdom som sier. 

Et sammendrag fra artikkelen finner du her:
Att leva med ADHD. En intervjustudie av ungdomar med koncentrationssvårigheter med fokus på deras vardagsliv och sociala relationer, Tidsskrift for psykisk helsearbeid 01-02/2016