Appbiblioteket.no

Appbibliotek.no er en nettside fra NAV om bruk av smartteknologi for mennesker med nedsatt funksjonsevne.

Appbibliotek.no er en nettside fra NAV om bruk av smartteknologi for mennesker med nedsatt funksjonsevne. Nettsiden gir beskrivelse av apper for smarttelefoner og nettbrett for iOS, Android og Windows. I Appbiblioteket kan du for eksempel søke etter apper for mennesker med synsnedsettelser og kognitive vansker.

Appbiblioteket eies av Fagsenteret for NAV Hjelpemidler og tilrettelegging og driftes av en redaksjon.

http://appbibliotek.no/

Bilde av jente med en smarttelefon