Arctivity er eid av Valnesfjord helsesportssenter (VHSS) og samarbeider tett med Norges Idrettsforbund (NIF), Nordland Idrettskrets, Nordland Fylkeskommune (NFK), Nasjonal kompetansetjeneste for barn og unge med funksjonsnedsettelser (Aktiv Ung), Forum for natur og friluftsliv – Nordland, frivillige og lokale bidragsytere. NIF og NFK bidrar økonomisk i prosjektperioden.

717x478_IMG_0322-717x478.jpg

I prosjektperioden 2016-2017 skal man utvikle et dynamisk arrangement som dekker etterspørsel fra målgruppen og bidrar til et kompetanseløft på fagområdet. Arrangørene ønsker å utvide konseptet fra en svært vellykket pilot i 2015, og skape en tydeligere profil for Arctivity.

Deltakelsen blant personer med funksjonsnedsettelser i idrett og friluftsliv, er generelt lavere enn i resten av befolkningen. Det er grunn til å tro at dette har sammenheng med manglende tilbud, ressurser og kompetanse.

Arctivity skal bidra til økt deltakelse og varig aktivitet «der folk bor». Visjonen baserer seg på mulighetene hver enkelt har for å utvikle og opprettholde en aktiv hverdag, og slik påvirke egen helse. Arctivity skal generere kunnskap og metodeutvikling for pedagogisk tilrettelegging og ledsagerordninger, og være nytenkende i utvikling og bruk av aktivitetshjelpemidler.

Under Arctivity 2016 var 150-200 personer involvert: 50-60 deltakere, idrettspedagoger, instruktører, personlige ledsagere og frivillige.

Instruktører med spisskompetanse på aktivitetene og Valnesfjord Helsesportssenter med spesialkompetanse på tilpasninger og tilrettelegging, sikrer profesjonell og trygg organisering og gjennomføring.

Fram mot Arctivity 2016 har det viktigste delmålet vært å sikre høy kvalitet og entusiasme under piloten i 2015. Det lyktes prosjektet med! Evalueringen gjennomført av Nasjonal kompetansetjeneste for barn og unge med funksjonsnedsettelser,var retningsgivende for arbeidet med Arctivity 2016. Arbeidet er godt i gang når det gjelder å gjøre arrangementet kjent og attraktivt, og å videreutvikle Arctivity fra prosjekt til varig aktivitetstilbud.