Bilde av førsteamanuensis Anne Mari Undheim ved NTNU"– Både mobber eller mobbeoffer sliter med å takle livet. Det er klart at det er en som har gjort noe galt, og en som lider, men mobberen er ikke lykkelig av å trone på toppen. De fleste er store utenpå og små inni, sier Anne Mari Undheim, førsteamanuensis hos Regionalt kunnskapssenter for barn og unge– psykisk helse og barnevern ved NTNU."

Les hele artikkelen på Gemini.no, formidler av forskningsnytt fra NTNU og Sintef

Kilde: Gemini.no