Omslagsbilde til rapporten Barn, unge og overvektForfattere: Kristie Henriksen, Elisabeth Norheim Jenssen, Jørgen Ulriksen og Hanne Jakobsen

Barn, unge og overvekt

 – Sluttrapport fra et utviklingsarbeid ved Valnesfjord Helsesportssenter

Rapporten beskriver behandlingstilbudet og utviklingsarbeidet ved Valnesfjord Helsesportssenter. Det å jobbe parallelt med fagutvikling og praksis åpner for gode drøftinger og endringsarbeid. Det er tidkrevende, men gir resultater. Behandlingen har en kunnskapsbasert forankringen som synliggjøres i aktiviteter og i møter med målgruppen. Utgangspunktet for deltakerens opphold er en felles rammeplan med aktiviteter og undervisning i gruppe. Utover dette tilbys individuell oppfølging/ veiledning med ulike fagpersoner etter eget ønske og eller behov. Målrettet arbeid er sentralt i behandlingen og det benyttes SMARTE mål-metoden. Rapporten beskriver videre hvordan det jobbes med kosthold, fysisk aktivitet, kartlegging av psykisk helse og likepersonsarbeid. Rapporten er ikke ment å vurdere effekt av oppholdene og presenterer ikke data, selv om det gjøres målinger for kvalitetssikring og egenevaluering. Det er viktig å huske at vellykket behandling bør måles i langsiktige resultater som ikke er relatert til vekt.

Rapporten kan lastes ned her.


Om forfatterne

Elisabeth Norheim Jenssen er spesialpedagog, med master i tilpasset opplæring. Ansatt som lærer ved Mellomåsen skolesenter avdeling Valnesfjord Helsesportssenter, og jobber med oppfølging av barn og unge, deres ledsagere, samt kontakt med lokale skoler.

Kristie Henriksen, er cand.scient i klinisk ernæring fra Københavns universitet, og norsk autorisasjon som klinisk ernæringsfysiolog.
Jobber som klinisk ernæringsfysiolog ved Valnesfjord Helsesportssenter, og har hatt ansvar for oppfølging av barn, unge og deres ledsagere.

Jørgen Ulriksen, Fysioterapeut, med videreutdanning med tema barn og unge. Jobbet på teamet for barn og unge ved Valnesfjord Helsesportssenter 2015-2018 med blant annet gruppene for barn og unge med overvekt.

Hanne Jakobsen, Spesialpedagog i kroppsøving, med master i rehabilitering. Jobber for tiden med fagutvikling ved Valnesfjord Helsesportssenter.