Barnas Ridderuke 12-18. januar 2020

Barnas Ridderuke er en vinteraktivitetsuke for barn og unge med funksjonsnedsettelser i alderen 10-16 år. Uken avsluttes med Barnas Ridderrenn på fredag 17.januar. 

Den tradisjonelle uken har vært arrangert hvert år siden 1983. Målet med uken er å lære deltakerne grunnleggende skiferdigheter gjennom allsidig, tilpasset og tilrettelagt trening og leik med ski.  BRU er lagt tidlig på året slik at deltakerne kan nyttiggjøre seg (ny-) ervervede ferdigheter på hjemstedet resten av vinteren. 

Uken gjennomføres i et samarbeid mellom foreningen Ridderrennet, Beitostølen Helsesportssenter og en egen arrangørgruppe (praktisk informasjon fortsetter etter bildet).

Illustrasjonsbilde til Barnas ridderuke - en liten jente som går på skiAktivitet

Det gjennomføres daglig to økter på ski etter oppsatt program. Barn og studenter/ledsagere fordeles i grupper på bakgrunn av ledsager-/oppfølgingsbehov.

Barnas Ridderuke avsluttes med Barnas Ridderrenn fredag 17. januar 2020.

Det er etablert rutiner for tilbakemelding til foreldre/pårørende (evt. også til skole) vedrørende funksjonelt og anbefalt skiutstyr og bekledning. 

Barnas Ridderrenn - fredag 17. januar 2020

Selve Barnas Ridderrenn er også åpent for tidligere års deltagere, for nye eller for kandidater som ikke fikk plass på Barnas Ridderuke. Barn og unge på opptrening/opphold på Beitostølen Helsesportssenter stiller også til start på selve rennet. 

På rennet deltar også elever på samme alder fra nærliggende skoler i kommunen som ledsagere. Ledsagningen er et ledd i å presentere idrett for funksjonshemmede i skolen. 

Distansene på rennet er 2, 4 eller 8 km, og deltagerne velger distanse selv.

Innkvartering

Det tilbys to ulike boalternativer under Barnas Ridderuke:

Alternativ 1 - Hyttelandsby

Studenter fra ulike høyskoler rekrutteres som ledsagere, og bor sammen med deltakerne på i egne boenheter i "hyttelandsbyen" Beitostølen Andelshytter. Det bor 2 studenter og 3 deltakere i hver boenhet. I løpet av uken skal deltakerne sammen med studentene planlegge dagen, kjøpe inn og tilberede maten, holde orden og legge til rette for både sosiale og idrettslige aktiviteter i løpet av uka. 

Boenhetene som benyttes er dessverre ikke tilpasset rullestolbrukere. De som er helt avhengig av rullestol bes søke alternativ 2. 

Alternativ 2 - Leilighet tilpasset deltagere som er avhengig av rullestol

Deltagere og ledsagere innkvarteres i tilpasset leilighet i nærheten av Beitostølen Andelshytter, og deltar sammen med alle de andre deltagerne på  alt av felles aktiviteter gjennom uka. I løpet av uken skal deltakerne sammen med studentene planlegge dagen, kjøpe inn og tilberede maten, holde orden og legge til rette for både sosiale og idrettslige aktiviteter i løpet av uka. 

Transport

Det tilbys transport tur/retur Beitostølen fra Oslo Bussterminal dersom behov. Bussen vil også stoppe på Oslo Gardermoen dersom noen deltakere benytter seg av fly. Retur med fly lørdag 18. januar må på forhånd koordineres med bussens ankomsttider i Oslo. Det kreves et minimum av 20 deltakere påmeldt transport for at vi skal sette opp buss.  

Pris

Egenandelen for Barnas Ridderuke er kr 1400,-. 
Transport med buss koster kr 200,- hver vei, og kommer i tillegg til egenandelen.

Beløpet faktureres etter at plass er bekreftet.  

Søknadsfrist

Søknadsfrist for Barnas Ridderuke 2020 er fredag 29.november 2019. 

Svar på søknaden gis innen 2 uker etter utløp av fristen. 

Lions

Logoen til Lions ClubLions er Ridderrennets samarbeidspartner. Det er mulig å søke om reisetilskudd hos den lokale Lions klubben. Send oss en epost på mail@ridderrennet.no så kan vi hjelpe dere med kontaktdetaljer.