AktivApp.jpg

26.november 2013 kom melding om at Extrastiftelsen innvilger søknaden fra Norges Handikapforbund Bodø og Nasjonal kompetansetjeneste for barn og unge med funksjonsnedsettelser, om å utvikle en tilgjengelighetsapp,  ”AktivApp”,  sammen med Bodøfirmaet Whitefox.

Nasjonal kompetansetjeneste for barn og unge med funksjonsnedsettelser vil i samarbeid med Norges Handikapforbund Bodø samarbeide med Whitefox om utviklingen av appen, der Whitefox stiller med den teknologiske kompetansen.

Tanken bak AktivApp er økt tilgjengelighet for alle.  «Fysisk tilgjengelighet til arenaer og institusjoner er viktig for reell likestilling og deltakelse i samfunnet. »

Via AktivApp skal du kunne finne ut hvor tilgjengelig de ulike tilbudene er for deg i ditt nærområde, det være seg om du har funksjonsutfordringer, er forelder med barnevogn eller har andre funksjonsbegrensinger. Du skal også kunne gi egne innspill og vurderinger i sanntid i forhold til opplevd tilgjengelighet, og dele dette på f.eks Facebook eller andre sosial medier. Tilbakemelding om tilgjengelighet kan på denne måten også virke motiverende hos ulike tilbydere for å tilrettelegge tilgjengelighet ytterligere. For brukeren vil det også ha stor verdi å kunne innhente informasjon på forhånd.

Tilgjengelighetsappen har en mulighet til å forminske noen barrierer og bidra positivt til aktivisering og sosialisering. Prosjektet vil ta i bruk tilgjengelig teknologi knyttet til smart-telefoner og nettbrett for å øke tilgjengelighet og redusere passivitet og ensomhet.

«Vi gleder oss voldsomt til å starte jobbingen med prosjektet – dette er en app med mening!  Uansett om man sitter i rullestol, kjører barnevogn eller hører dårlig – så har man kanskje  lurt på om man kommer seg på akkurat den kafeen, den kinoen eller i den turløypa.

Ideen ble skapt i en god diskusjon her på Nasjonal kompetansetjeneste for barn og unge med funksjonsnedsettelser, der Stian A. Olsen fra Morrdi AS kastet fram tankene om bruk av ny teknologi  i «kampen for tilgjengelighet». Hva er da mer naturlig enn å ta i bruk App, sosiale medier og deltagelse av oss alle!?

Via AktivApp får man kanskje den ekstra dytten for å komme seg avgårde, – man får jo bedre oversikt over hva som er av tilbud. Slik kan appen være med på å øke graden av aktivitet og deltagelse av personer med ulik grad av funksjonbegrensninger, som faktisk også kan være å dytte en barnevogn.

Det kan også bli en god påminnelse for omgivelsene om at akkurat deres kafe eller klesbutikk slett ikke er tilgjengelig for alle – slik det nå faktisk legges opp til at samfunnet skal være!

Kanskje blir dette etter hvert en nasjonal dugnad, der du via sosiale medier kan bruke appen til å «gi poeng»  til ulike steders tilgjengelighet?

Dette blir gøy!» sier Nansy M. Schulzki fra Nasjonal kompetansetjeneste for barn og unge med funksjonsnedsettelser.